Ústavní stížnost má konkrétně napadnout aktuální opatření nařizující přeshraničním pracovníkům jednou měsíčně absolvovat testy na COVID-19 a zaplatit si je. „Ústavní soud by měl posoudit, zdali je současný režim na hranicích v pořádku a jestli je hrazené testování jednou měsíčně dostatečně zdůvodněné i s ohledem na situaci v okolních zemích. Dále by měl říci, jestli nejsou opatření diskriminační nebo nejsou v rozporu s evropskými pravidly,“ řekl sokolovský senátor Miroslav Balatka.

Hovoří i o tom, jak chaoticky a nepředvídatelně vláda zasahuje do životů lidí. „Jsem rád, že podmínky byly nově alespoň trochu rozvolněny. Test jednou za měsíc ale nedává už vůbec žádnou logiku, za 30 dnů se stihnete nakazit a vyléčit. Jediným efektem tohoto opatření jsou pouze další komplikace životů tisíců pendlerů a náklady navíc,“ uvedl Balatka.

„Nařízení vlády jsou chaotická a nepřipravená. Spolu s dalšími pendlery jsme se objednali v karlovarské nemocnici a pak museli několik dní čekat, než nás pozvali na test a mohli jsme do práce,“ upozornil jeden z pendlerů Ladislav Gubčo.

K novému opatření je kritický také poslanec Evropského parlamentu JUDr. Stanislav Polčák. „Nová vládní pravidla přes jisté rozvolnění však i nadále porušují hned několik ústavních principů a záruk našeho právního řádu. Primárně je to princip svobody pohybu a pobytu podle článku 14 Listiny základní práv a svobod, když v souhrnu tato pravidla vytváří nepřiměřené břemeno pro ty občany, kteří mají legitimní důvod překračovat státní hranici, a to z důvodu zaměstnání v zahraničí, výkonu profesní činnosti nebo podnikání, případně návštěvy rodinného příslušníka nebo své nemovitosti. Zadruhé je zásadně dotčeno i evropské právo, jelikož svoboda pohybu a pobytu osob na území EU je základním aspektem občanství Unie, a jejich omezení je možné pouze v nezbytném rozsahu,“ vysvětlil europoslanec Stanislav Polčák. „Některé naše sousední státy, například Slovensko, stanovují pro tyto osoby, tzv. pendlery, mírnější pravidla,“ doplnil.

Od prvních dnů nouzového stavu se obraceli pendleři na Sokolovsku na svého senátora Balatku s dotazy, týkajícími se situace na hranicích. Opatření se často měnila, potřebné informace chyběly, a proto se senátor rozhodl založit facebookovou skupinu „Pendleři-informační servis pro nouzový stav“, která má v současné době téměř 15 tisíc členů.

Kromě toho senátor Balatka poslal 1. dubna Otevřený dopis ministru vnitra Janu Hamáčkovi s návrhy na změnu podmínek pro přeshraniční pracovníky, který vznikl ve spolupráci s pendlery a občanským sdružením „Pendleři bez hranic“, zastoupeným Janem Průhou. Pod dopis se dále podepsalo dalších 14 senátorů a poslanců parlamentu ČR. Ačkoli má ministerstvo na odpověď 30 dní, nikdo na něj doposud nereagoval.