V zakázce z roku 2007 zadavatel při prokazování technických kvalifikačních předpokladů chtěl doložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech. Zákon o veřejných zakázkách přitom zadavateli umožňuje požadovat přehled referenčních zakázek za posledních pět let.

"Zkrácením uvedené lhůty nastavil zadavatel pravidla přísněji, než stanovuje zákon a nepřípustně tak zúžil okruh potencionálních uchazečů o zakázku. Zadavatel si může zvolit určitý způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů, nesmí tak však učinit přísněji než zákon, pokud to není výhodnější pro uchazeče o zakázku," uvedl předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj.

U zakázky v objemu 58,8 milionu korun tak mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Pokud by zadavatel dodržel lhůty stanovené zákonem, nelze vyloučit, že okruh uchazečů by byl širší a zadavatel mohl obdržet i výhodnější nabídky, než byla nabídka vybraného uchazeče.

Druhé rozhodnutí, kterým byla témuž zadavateli uložena pokuta ve výši 600 000 korun ve věci veřejné zakázky Rekonstrukce mostu v Chebu, bylo naopak předsedou Úřadu kvůli nepřezkoumatelnosti zrušeno a bude se jím opětovně zabývat prvostupňový orgán.