Oprava úseku o délce zhruba tři kilometry by měla vyjít na více než 55 milionů korun včetně DPH. O vítězi rozhodne nejnižší nabídková cena.

„Jedná se o komunikaci, kterou řidiči nejčastěji využívají, pokud se chtějí co nejrychleji dostat na hraniční přechod Vojtanov. Ačkoliv se budou muset připravit na jistá omezení, protože stavba bude probíhat za úplné uzavírky, věřím, že se do budoucna zlepší komfort jejich cestování i samotná bezpečnost. Předpokládáme, že stavba by měla být hotova nejpozději ve čtvrtém kvartálu příštího roku,“ uvedl Jan Bureš, uvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy.

Špatná energie v bytě, rezidua bytostí. Farář navštívil dům, kde se vraždilo
Špatná energie v bytě, rezidua bytostí. Farář navštívil dům, kde se vraždilo

Předmětem stavby, která se bude dělat v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, je celková modernizace dotčeného úseku silnice II/213 s částečnou výškovou a šířkovou úpravou na normovou kategorii S 6,5. Kromě toho, že komunikaci čeká kompletní pokládka nového povrchu, dojde i k úpravě odvodňovacích příkopů, silničních propustků a doplněno bude také vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí zakázky bude rovněž výstavba nové dešťové kanalizace v průjezdním úseku obce Starý Rybník. V době stavebních prací bude objízdná trasa vedena po silnicích I. a III. třídy.