„Naše rozhodnutí bylo jednohlasně schváleno radou města a nyní o něm bude jednat zastupitelstvo. Hlavním důvodem je, že jsme očekávali více od spolupráce s agenturou, zejména snížení počtu sociálně vyloučených lokalit, což se nestalo. Máme také výhrady k práci s cílovou skupinou občanů. Navíc mnohé administrativní úkony byly přenášeny na úředníky, kteří jsou již tak přetíženi. Po několika změnách ředitelů v agentuře, které nám dávaly naději, jsme se nakonec oboustranně dohodli na ukončení spolupráce,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka. Vedení města je zároveň přesvědčeno, že v Sokolově agentura nebude chybět. „Máme silný odbor sociálních věcí, kvalitní preventivní programy a prevenci kriminality na městské policii. Umíme situaci zvládat stejně dobře, ne-li lépe než neziskové organizace," konstatuje místostarosta Picka.

Sokolov již roky argumentuje tím, že na vládní úrovni mu nikdo nepomůže. Město si prý muselo vždy pomoci samo. Jako příklad lze uvést pro mnohé bezvýchodnou situaci v sociálně vyloučené lokalitě u vlakového nádraží. Byly zde obří černé skládky, které zakládali obyvatelé ze dvou nemovitostí patřících tehdy soukromému majiteli. Spolu s nimi město řešilo takřka neustálé stížnosti občanů na chování tamních obyvatel. Sokolov se dlouhou dobu bránil odkupu těchto zdevastovaných objektů. Současné vedení i ta předchozí zkoušely vše možné. Nic nezabíralo, a tak nakonec domy za bezmála 17 milionů Sokolov koupil. Podmínkou bylo, že budou bez zhruba 140 nájemníků. Zásah do rozpočtu to sice byl, ale problémy zmizely.

„V minulosti, když neziskové organizace v době covidové krize takřka přestaly existovat, muselo město řešit situaci samo prostřednictvím městské policie a odboru sociálních věcí. I v současnosti si musíme řešit mnoho věcí sami a často se stává, že neziskové organizace odmítají spolupracovat s odůvodněním, že se nejedná o jejich cílovou skupinu," dodal Picka.

Na počátku spolupráce byly ve městě podle vedení dvě sociálně vyloučené lokality, které měly díky této spolupráci zmizet. Stal se prý však opak a přibyly další. Představy města a agentury se lišily. Vždy se něco zadrhlo, kompromis neexistoval. Na druhou stranu lze zmínit dva projekty, které ve městě běží, jsou jimi asistenti prevence kriminality a domovníci. Ke kladným výsledkům spolupráce město přičítá i zmapování situace ohledně takzvaných obchodníků s chudobou, které pro Sokolov agentura vypracovala. Rozhodnout tedy musejí zastupitelé na svém červnovém zasedání. Podle radní Sokolova Ivy Kalátové spolupráci s agenturou ukončila v minulosti i města Kraslice, Vřesová nebo Rotava.

Sokolov chce řešit sociální problémy ve městě bez vládní agentury | Video: Roman Cichocki

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce bydlení a sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Agentura přešla pod Ministerstvo pro místní rozvoj 1. ledna 2020, předtím byla součástí Úřadu vlády České republiky.