V centru si na své přijdou děti, studenti i senioři. „S pomocí interaktivních prvků má názorně sloužit ke zvyšování orientace v krizových situacích i v běžném životě. Chceme to vnímat trochu šířeji než jen jako prevenci kriminality. Jedna věc je prevence kriminality a druhá věc je šířit osvětu v oblasti záchrany života, protipožární ochrany. V Sokolově máme například problém s přecházením kolejiště tam, kde je to zakázané, takže jsme navázali spolupráci i s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty. Je to prostor pro to, kde řešit všechny situace, které mohou občany ohrožovat na životě," řekl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis, který byl donedávna velitelem MP Sokolov.

Podle něj by bylo ideální, kdyby podobné zařízení vzniklo v každém větším městě. Školáci i další zájemci by se v nich mohli dozvědět, jak se co nejlépe chovat v situacích ohrožujících život. „Centrum je pro děti mateřských a základních škol přes studenty až po seniory. Přijít může i střední generace, své místo či pomoc tu najde opravdu každý," říká preventistka MP Sokolov Hana Procházková. Centrum podle ní nabídne besedy, přednášky, workshopy a vše, co je pro oblast prevence typické.

Děti zde budou například probírat zejména dopravu a chování v ní, důležitost reflexních prvků, autosedaček či poznání uniforem příslušníků IZS anebo se seznámí s výbavou jízdního kola. Ti nejmenší budou jistě překvapeni, až si vyzkouší zdejší telefonní automat a ozve se jim hlas preventistů, kteří s nimi budou hovořit jako policisté či zdravotníci na tísňové lince.

„Přibude i klasická figurína k nácviku masáže či umělého dýchání. Žádnému dítěti to nepřeji, ale když už se v podobné situaci ocitne, třeba pomůže zachránit lidský život," dodala Procházková.