Současná generace je však ohrožena mnohem více. A to jak trávením volného času tak životním stylem, který nebývá správný. Situace se podle odborníků zhoršuje především v posledních letech. Jak proti tomu bojovat radí žákům ze základní školy Švabinského fyzioterapeutky sokolovské nemocnice Květa Švehlová a Míša Veletová, které za nimi docházejí. „Jednoduše řečeno, dětem jsme vysvětlily zásady zdravého životního stylu. Nejde samozřejmě o výživu, ale fyzioterapii. Zkrátka, proč je dobré cvičit, jak správně sportovat,“ uvedla Květa Švehlová.

„Tato akce měla smysl. Byla interaktivní, navíc s praktickou ukázkou cviků. Děti nevědí, jak pečovat o svoje tělo a že mu sezením u počítače škodí. Vím, že o všem přemýšlely a některé i teď radí svým rodičům, co mají dělat,“ poznamenala vychovatelka Naděžda Marklová, tím, že úlohou školní družiny je učit děti, jak účelně trávit volný čas a tato akce to naplnila. „Velká většina dětí nedodržuje žádné zásady zdravého života. Mají nadváhu, jsou obézní,“ podotkla vedoucí fyzioterpautka sokolovské nemocnice Alena Červenková. Vyplývá to ze životního stylu, který děti vedou. Po příchodu ze školy, kde jsou v lavici, sedí zase u počítače. Je důležité jim alespoň vštípit zásadu, že si musí samy hlídat vzpřímené držení těla a naučit se rovnat si záda přirozeně.