Hektická doba 21. století, plná stresu, má velký vliv na naše zdraví. Právě častější srdeční příhody jsou hlavním důvodem, proč se složky integrovaného záchranného systému vybaví a proškolí takzvanými automatizovanými externími defibrilátory. Po schválení návrhu krajským zastupitelstvem jich pořídí dvacet.

Náhlá zástava oběhu ročně postihuje v Karlovarském kraji přibližně 250 lidí mimo nemocnici. Těmto nešťastníkům přijíždí na pomoc posádky zdravotnické záchranné služby, které dosahují průměrných dojezdových časů do deseti minut. Přesto právě během zástavy srdce rozhoduje především rychlost zákroku.

„Defibrilátor je jednoduchý a snadno ovladatelný přístroj, který vyhodnotí stav pacienta a je sám schopen zachránce instruovat, co má dělat. Proto usilujeme o to, aby jimi disponovali i hasiči či policisté, kteří jsou v neustálé pohotovosti a často k těmto událostem přijíždějí první. Součástí projektu je také pravidelné školení,“ uvedl krajský radní Jan Bureš.

Na základě Memoranda o plánované první pomoci podepsaného s Asociací krajů České republiky se do projektu jako jeden z prvních zapojí hasičský záchranný sbor. V následujících letech ho bude následovat Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, která plánuje proškolit také další instituce nebo veřejnost a umístit defibrilátory na obtížně dostupná místa.