Starostům připomněla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, že vláda vyčlenila na plánované navýšení mezd pracovníků v sociálních službách přes 1 miliardu korun. Hejtmani ale v současnosti apelují na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby co nejrychleji nastavilo podmínky a pravidla uvolnění financí a věc mohla odsouhlasit v krátkém čase krajská zastupitelstva.

Chodovský starosta Patrik Pizinger upozornil, že se stát postupně zbavuje svých povinností a předává je na kraje, města a obce. Ať už se to týká nečekaného navyšování mezd různým profesním skupinám, nebo provozu pošt, případně dalších oblastí. Zároveň také stát opomíjí takzvané obce II. typu, mezi které patří i Chodov. Město má i se spádovou oblastí celkem 22 tisíc obyvatel, kteří ale nemohou třeba výměnu řidičského průkazu nebo pořízení cestovního pasu uskutečnit přímo v Chodově a musí cestovat do Sokolova.

Starostové také hovořili o tom, že je pro řadu obcí obtížné získat dotace například z programů jednotlivých ministerstev. Jiří Halberštát, starosta Těšovic, uvedl jako příklad dotace na opravu místních komunikací, které bylo možno čerpat z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Podle něj obce v Karlovarském kraji dostanou nejméně dotací, řada starostů se totiž kvůli podmínkám či složité administraci ani o získání dotace nepokouší. Hejtmanka se domluvila se starosty, že si zmapuje výsledky programu, v němž bylo k dispozici 300 milionů korun. Shodli se na tom, že by ocenili vyhlášení nového krajského dotačního programu na opravy komunikací v obcích. Stejně tak uvítali myšlenku krajského příspěvku na pořízení vozu pro odvoz seniorů například k lékaři.

Starosta Lokte Zdeněk Bednář zdůraznil, že je třeba prověřit projekt likvidace bolševníku, který kraj v minulosti zahájil. Podle něj budou velké problémy s udržitelností projektu. Hejtmanka Vildumetzová vyčíslila, že kraj v současnosti musí vracet na pokutách a korekcích v rámci projektů dotovaných z EU okolo 800 milionů korun. „Museli jsme podat několik podnětů orgánům činným v trestním řízení, protože je nezbytně nutné prověřit závažná pochybení a zjistit, kdo za to nese přímou odpovědnost. Dále připravujeme vznik odboru veřejných zakázek krajského úřadu, který by měl na starosti jednotné zadávání zakázek nejen kraje, ale i jeho příspěvkových organizací. Rada kraje také schválila předpis rady kraje pro řešení případů odpovědnosti za škodu související například s finančními postihy projektů. Předpis přesně definuje postup administrace škodních událostí prostřednictvím škodní komise a chceme, aby tak postupovaly i krajské organizace a společnosti,“ dodala hejtmanka.

Radní Jan Bureš na starosty opět apeloval, aby měli na paměti, že se průměrný věk praktických lékařů stále zvyšuje, proto je třeba včas situaci řešit.

V Lokti se rovněž nedaří zprovoznit lékárnu, kam by pro léky mohli chodit nejenom obyvatelé města, ale v případě potřeby i turisté, kteří v sezóně do města přijíždějí.