Smyslem soutěže je nominovat firmy, které se rozhodly zaměstnat člověka s postižením. Tito lidé, kteří mají jakékoliv znevýhodnění, tak získají stejnou šanci na pracovním trhu jako ostatní. Díky tomu se pak mohou lépe začlenit do společnosti a stát se její plnohodnotnou součástí.

Hlavním kritériem pro nominaci do soutěže je skutečnost, že člověk s postižením musí být zaměstnán mimo chráněné pracoviště na otevřeném trhu práce.

„Soutěž ukazuje mnohdy skrytý potenciál lidí se zdravotním postižením, že jsou schopni odvádět kvalitní práci, vydělávat si a nebýt pouze závislými na sociálních dávkách. Že jsou firmy, které se zabývají společenskou odpovědností a jsou schopny přizpůsobit prostředí a podmínky lidem, kteří to mají těžší," řekla Pavla Baxová, ředitelka Rytmusu od klienta k občanovi, o.p.s. Do Stejné šance můžete hlasovat už od 1. září až do 15. října. Svůj hlas může dát kdokoliv z široké veřejnosti, lidé s postižením, kteří pracují mimo chráněná pracoviště, nebo kolegové z firmy, kde postižený člověk pracuje. Nominační listy naleznete na www.stejnasance.cz.

Samotné vyhlášení se uskuteční na začátku listopadu. Letošní ročník zaštiťuje MPSV.