„Každý strom má svou životnost a ten, který se musí pokácet, posoudí vždy dendrolog. Já jsem velkým zastáncem stromů, a pokud jsou zdravé a neohrožují bezpečnost lidí, jsem proti kácení. Navíc přišly statisíce korun dotací na obnovu veřejné zeleně, a snažíme se tak ozelenit město,“ říká starosta Březové Miroslav Bouda.

Na radnici se množí žádosti o povolení kácení stromů. Často jsou prý však hlavními důvody jen spadané listí či stínění. Radnice proto upozorňuje, že každý strom bude řádně prozkoumán odborníkem. A pouze ty, které opravdu ohrožují majetek nebo zdraví osob, budou pokáceny.

Podle úředníků jde například o ohrožení majetku kořenovým systémem nebo větvemi, popřípadě pokud je strom vyschlý. Pokud je však zdravý a bez zjevných závad, může být přistoupeno pouze například k dílčí úpravě koruny. K pokácení tak bude podle úředníků přistupováno jen zcela výjimečně.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k vykácení většího množství přestárlých nebo poškozených stromů, podalo město Březová žádost o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně.

Ta je zaměřena na výsadbu nových stromů. Realizace projektu proběhla ve třech lokalitách města Březová, kdy ve druhé etapě bylo celkově vysázeno 89 stromů. Cílem projektu je posílení ekologické stability a propojení zeleně s ostatními zelenými plochami.