Z toho pět procent tvoří klasický nárůst, zbylou část pak rozpočítaná částka mimořádných prémií, kterou v minulosti lidé mohli, ale také nemuseli obdržet. Nově ale bude pevnou součástí jejich výplaty. Letos se mimořádná odměna vyplácela ve dvou částkách. V červnu šlo v průměru o 10 000 korun, v listopadu o dalších 20 000 korun v průměru. Průměrná mzda v SUAS byla v letošním roce 30 619 korun.

„Jednání bylo složité. Na jedné straně jsou oprávněná očekávání lidí, pokud jde o růst mezd, na druhé obrovský tlak na uhelné společnosti, který jde proti tomu,” uvedl Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací SUAS. Podle Smolky se i přesto povedlo odborářům vyjednat pro zaměstnance velmi slušné podmínky. 

Zaměstnancům Sokolovské uhelné přitom zůstává šance na další růst mezd. „Průměrná mzda by se měla v roce 2018 zvýšit na částku 34 599 korun. Pokud ale dojde k překročení plánovaného hospodářského výsledku, dojde k navýšení až o další dvě procenta,“ poznamenal člen představenstva SUAS Miroslav Mertl. Kromě toho navíc nová kolektivní smlouva zaručí zaměstnancům SUAS i další růst už tak poměrně vysokého příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění. Ze současných 600 korun se zvýší na 700 korun měsíčně.

Kromě toho SUAS vloží v roce 2018 rovných 24 milionů korun do takzvaného sociálního fondu, ze kterého mohou zaměstnanci čerpat například příspěvek na závodní stravování nebo dovolené, ale také na zdravotní pomůcky nebo vzdělávání. Svým zaměstnancům pak bude firma nadále zajišťovat pracovně lékařskou péči, včetně toho, že za ně zaplatí jak vstupní, tak periodické nebo následné lékařské prohlídky. A zachovány zůstanou i příspěvky za věrnost.

„Zaměstnanec Sokolovské uhelné může obdržet postupně podle let až 25 000 korun u příležitosti pracovního jubilea a při odchodu do penze dalších až 35 000 korun. Což vnímáme jako určitou formu poděkování našim zaměstnancům za dlouholeté působení ve společnosti,” dodal Mertl.

Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a nejmenší hnědouhelnou těžební společností. V posledních letech významně rozšiřuje svou činnost.

Sokolov - Studie nové křižovatky
Nebezpečná křižovatka bude přestavěna na kruhovou