Přesto se řada firem v regionu potýká s akutním nedostatkem pracovních sil. Vzhledem k poloze kraje totiž stále platí, že kdo jen trochu může, míří za prací do sousedního Německa, kde si vydělá několikanásobně více.

V evidenci úřadů práce se v současnosti objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku, administrativu, podnikání, gastronomii , hotelnictví, osobní a provozní služby.

Naopak velké šance na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských fakult, a absolventi technických, zejména strojírenských a elektro oborů. Velká poptávka je momentálně také po absolventech řemeslných oborů.

Celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 2,1 procenta na 5 803, volných pracovních míst bylo k dispozici oproti září celkem 8 493. „V následujících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesnout nebo stagnovat,“ uvedla Kateřina Sadílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než celostátní průměr (3 %) vykázal koncem září pouze jeden okres, a to Sokolov se 3,7 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných pak byl zaznamenán už tradičně v okrese Cheb, a to 1,7 procenta. V okrese Karlovy Vary byl podíl nezaměstnaných 2,7 procenta.

Karlovarský kraj evidoval k 30. září celkem 8 493 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 222 nižší než v předchozím měsíci a o 2 250 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Sokolov (dva uchazeči). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 569 vhodných pro osoby se zdravotním postižením.