K 30. září žilo v regionu 295 648 obyvatel, což bylo od počátku roku o 1 101 lidí méně. Tento vývoj přitom trvá už několik let.

Na snižování počtu obyvatel kraje má podle informací zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) zásluhu záporný migračního přírůstek obyvatel (- 649), způsobený převahou vystěhovaných nad přistěhovalými. A také záporný přirozený přírůstek (- 452), tedy převaha zemřelých nad narozenými.

„K poslednímu září žilo v České republice 10 597 473 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 25 046 osob. Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 295 648 obyvatel, z nichž 50,6 procenta představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 procenta všech obyvatel celé republiky. V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počty obyvatel Karlovarského kraje ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 491 obyvatel. Chebsko přišlo o 328 obyvatel a Sokolovsko o 282 lidí,“ uvedla Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Od 1. ledna do 30. září se na území Karlovarského kraje narodilo 2 094 dětí, což je o 54 dětí méně než ve stejném období minulého roku. Ze všech narozených dětí v Karlovarském kraji jich 48,5 procenta přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,2 procenta již doma čekali více než dva sourozenci.

V Karlovarském kraji zemřelo ve sledovaném období o 234 osob více než ve stejném období minulého roku, a počet zemřelých tak dosáhl 2 546. V kraji zemřelo 1 311 mužů a 1 235 žen.

„Do našeho kraje se přistěhovalo 2 274 obyvatel. Z celkového počtu přistěhovalých se 36,3 procenta přistěhovalo z ciziny a zbývajících 63,7 procenta z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 2 923. Do jiných krajů se odstěhovalo 78,6 procenta osob a do ciziny 21,4 procenta,“ poznamenala Špačková.

Proč se Karlovarský kraj vylidňuje? Na tuto otázku se snaží odpovědět mnozí, problémem se na podzim zabývala i Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, která ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání (KARP) uspořádala setkání personalistů na toto téma.

Například podle analýzy KARP realizované mezi studenty všech typů škol v regionu, která byla na tomto jednání prezentována, je příčin hned několik.

Jak z této analýzy vyplynulo, studenti z Karlovarského kraje odcházejí, protože je zde nedostatečná nabídka pracovních příležitostí, nedostatečné finanční ohodnocení, nedostatečné možnosti trávení volného času a nedostatečné možnosti vzdělávání.