Mluví o 220 až 230 metrech. Taková monstra za svými domy nechtějí. Navíc ani finanční přínos by podle odpůrců nebyl tak výhodný. Shánějí podpisy na petici a chtějí vyvolat referendum.

Příznivcem větrných elektráren je ale starosta obce Jan Onak, který jejich stavbu obhajuje tím, že by díky nim přitékaly do obecního rozpočtu peníze. Jejich odpůrci za tím vidí vše možné, jen ne přínos pro obec. "Dva miliony korun by měl Josefov dostat hned jednorázově, dalších 1,2 milionu ročně. To se při dnešních cenách elektřiny na trhu nejeví jako výhodné za to, že budeme mít za barákem taková monstra. Navíc to změní ráz celé krajiny. Chceme vyvolat referendum a sbíráme podpisy na petici," tvrdí Karel Boldiš z Josefova. K němu se přidávají další.

Stavba terminálu v Lokti přinesla omezení pro řidiče, chodce i cestující
Stavba terminálu v Lokti přinesla omezení pro řidiče, chodce i cestující

"Na druhém. jednání zastupitelstva obce bylo zhruba 30 občanů, z nichž ani jeden nebyl pro výstavbu obrovských monster německého podnikatele, která v kraji nemají obdobu. Svojí velikostí, s lopatkami vyšší než komíny v sokolovské chemičce či ve Vřesové, určitě nebudou příznivě působit na okolí. U některých lidí se objevilo zděšení nad tím, jak to měl pan Onak připravené. V programu zasedání již měl v bodě návrh na přípravu změny územního plánu s ohledem na výstavbu větrných elektráren. Tento bod se po nátlaku občanů podařilo z jednání vyřadit. Naopak, o návrhu zastupitele na referendum v takto významné změně s dopadem na celý okres se ani nehlasovalo. Nejen pro mě byl překvapením velmi intenzivní lobing pana Onaka za výstavbu těchto monster," říká další z odpůrců Jiří Šenkýř.

Lidé si mají podle něho zjistit, kdo financuje zpracovatele příznivých studií pro tento typ větrných elektráren a s jakou podporou se německý investor setkal v Německu a v již oslovených vesnicích v Karlovarském kraji. "Všem v naší neprůmyslové vesnici přeji nejen názorový klid, ale i čisté bezprašné okolí, klima bez větších výkyvů, nesníženou cenu nemovitostí, zahrady s ptactvem a malým množstvím hlodavců a klid před nechtěnými zvuky, které ruší, obtěžují nebo mají dokonce škodlivé účinky," dodává Šenkýř.

Starosta Jan Onak uvádí, že na základě negativních reakcí občanů na zastupitelstvu souhlasili s anketou, která zjistí postoj občanů. "Bez ohledu na tuto dohodu dochází k šíření nesmyslných, nepravdivých a nepodložených informací, často vytržených z kontextu. To mne mrzí. Prosím o kritické myšlení, ověřování předkládaných informací o hluku, a podobně. Existuje řada studií, včetně studií ekologických organizací, které informace lidem předkládané, popírají. Každý se může rozhodnout i na základě zkušeností, nabízíme, což bylo zastupitelstvem také řečeno, návštěvu míst s větrnou elektrárnou. Chápu osobní pohledy jednotlivců. Pokusíme se co nejdříve shrnout všechny důležité a související informace," slibuje Jan Onak.

Zároveň zveřejňuje na stránkách obce odborné články, které mají podle něho lidem pomoci s nejčastějšími otázkami. "Najdou tam odpovědi na nejčastější otázky spojené s větrnými elektrárnami, jde o citované odborné články a studie, případně diplomovou a bakalářskou práci," poukazuje Onak.

Připomíná i řadu investičně náročných akcí, které obec čekají a potřebuje na ně finance. "Prosím tedy o zvážení všech pro a proti. Pokud vadí zásah do rázu krajiny, musím připomenout veřejně známý fakt o budování velkých solárních a větrných elektráren na pozemcích SUAS, na některé uvidíte i ze svých domovů. Děkuji za pochopení, spolupráci a zájem o dění v obci. Pevně doufám, že nebudeme jen necivilizovaným skanzenem," uzavírá Onak.