V loňském roce chirurgové odoperovali přes 700 lidí. To je o 150 zákroků více než v předchozím roce, kdy projekt jednodenní chirurgie nemocnice zahájila.

Mnohem větší nárůst je ovšem patrný ve srovnání s léty, kdy se v Ostrově operovalo jako součást všeobecné chirurgie. V rámci jednodenní ortopedie, kterou nemocnice nabízí již od roku 2009, mají za sebou lékaři na 2000 operací, což představuje meziroční růst o 200 výkonů.

Zájem o naplánované zákroky spojené s pouze jednodenním pobytem v nemocnici se zvyšuje i v letošním roce. „V současnosti již mohu říci, že rozhodnutí zaměřit se na jednodenní chirurgii bylo správné rozhodnutí. Jsme jedni z mála, kteří tyto zákroky v Karlovarském kraji provádí. Díky vysokému počtu operací jsme v tom velmi dobří, což se nám ukazuje jako zpětná vazba od pacientů,“ uvedl ředitel Nemocnice Ostrov František Werner.

Lidé by se podle Wernera neměli bát poradit se s lékařem a potřebný zákrok v nemocnici domluvit a naplánovat.

Pacienti se více objednávají na podzim a v zimě, větší šance získat vyhovující termín je tak na jaře a v létě. Lékaři se zaměřují na méně invazivní zákroky, ve kterých získali maximální zručnost. Chirurgické centrum je zaměřeno na laparoskopické operace žlučníku, tříselných kýl, slepého střeva, srůstů v dutině břišní, laparoskopické operace některých břišních kýl a podobně.

Objednaný pacient se do nemocnice zpravidla dostaví ráno v den operace a dle typu výkonu a pooperačního průběhu je většinou propuštěn druhý den, v některých případech dokonce týž den ve večerních hodinách.

Zázemím je lůžková stanice s jedno- až čtyřlůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, plně vybavenými pro pohodlný pobyt, především však s možností pooperačního monitorování vitálních, životních funkcí, s nepřetržitou přítomností ošetřujícího personálu. Operuje se na sálech, které splňují nejpřísnější kritéria pro laparoskopické a artroskopické výkony.

Klíčovou výhodou jednodenní chirurgie a ortopedie je skutečnost, že větší část pooperační doby stráví nemocný doma, ve známém prostředí a se svými blízkými.

„Při jednodenní chirurgii lékař není rozptylovaný akutními chirurgickými zákroky. Stejně jako zdravotní sestra má i chirurg čas pouze na pacienta a nemusí od něj odbíhat. Tento stav samozřejmě pomáhá hlavně pacientům. Ti vidí kolem sebe lidi, kteří se starají jen o něj,“ dodal Werner.

V Nemocnici Ostrov je vedle jednodenní ortopedie a chirurgie ještě psychiatrické oddělení, dále rehabilitační a interní oddělení, oddělení odlehčovací ventilační péče, následná intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní péče, oddělení následné péče, gynekologická ambulance a další. Nemocnice je v současnosti součástí skupiny Penta Hospitals CZ.