„Ve všech případech se jedná o dřeviny ve velmi zhoršeném zdravotním stavu, které byly posouzeny a k pokácení vytipovány odbornou arboristickou firmou. Kácení dřevin se uskuteční v Husových sadech a v Zámeckém parku,“ potvrdil mluvčí radnice Vladimír Meluzín. Stromy určené k pokácení jsou nebezpečné, v různé fázi prosychání, s dutinami, s růstovými defekty, s výskytem dřevokazných hub, nevhodným větvením náchylným k rozlomení či s kombinací více faktorů. Ty ještě zvyšují riziko případného pádu dřevin.

Vzhledem k tomu, že oba parky jsou v centru města a jsou lidmi hojně navštěvované, je bezpečnost občanů pro město prioritní. „Před několika lety už takto ke zranění chodce v parku došlo. Náhradní výsadba za pokácené dřeviny je naplánovaná na listopad letošního roku,“ dodal mluvčí.

Na sídlišti Michal zastavila kácení stromů petice. Město tam chtělo zvýšit kapacitu parkování, na kterou si lidé stěžovali.

V centru se ve velkém kácelo v roce 2018 na nábřeží Petra Bezruče. „Šly k zemi krásné lípy. Dělalo se nové nábřeží. Teď je to tam holé, bez stínu v létě. Než dorostou nové stromy, bude to trvat,“ říká Jiří Mejtský.

Replika tolaru.
V Jáchymově oslaví 500 let tolaru