Na 15. června připadá Den větru. V rámci tohoto dne byly tuto sobotu zpřístupněny větrné elektrárny a větrné mlýny po celé  republice a výjimkou nebyl ani větrný park v obci Vrbice na Valečsku, který je dobře patrný i z hlavního tahu na Prahu. Ten je výjimečný, je totiž vůbec prvním s betonovými tubusy na území České republiky.

V produkci větrné energie je významný samotný Karlovarský kraj, kde se v přepočtu na svou rozlohu nachází nejvíce větrných elektráren u nás, za ním následují kraje Ústecký a Liberecký. Větrná energie jako alternativní zdroj však stále tvoří jen nepatrnou část celkové spotřeby, jde jen o jedno procento. Karlovarský kraj v tomto případě na tom má nemalý podíl. Jak ukazuje zpráva Energetického regulačního úřadu, větrné elektrárny vloni vyrobily 700 milionů kilowatthodin elektřiny (kWh), z toho v Karlovarském se vyprodukovalo 148,3 milionů kWh, což je v přepočtu na kilometr čtvereční 0,204 megawattů a v tom má Karlovarský kraj své výsostní postavení.

„Projektový záměr v obci Vrbice byl zahájen v roce 2005 a dokončen byl v roce 2010. Větrný park se nachází v nadmořské výšce 610 metrů až 620 metrů nad mořem. Předpokládaná roční výroba je přibližně 9,3 milionů kWh,“ informovala Zuzana Šrámková, mluvčí Komory obnovitelných zdrojů energie.

V současné době se ve Vrbici nachází dvě větrné elektrárny, už brzy by měla být uvedena do provozu třetí, která bude mnohem vyšší. „Stávající dvě zařízení dosahují výšky 98 metrů do gondoly, tedy do středu vrtule. To, které momentálně stavíme, bude mít do gondoly 138 metrů, přičemž horní úvrať (konec ramene vrtule – poznámka redakce) se bude nacházet až ve výšce 200 metrů. Náklady na výstavbu, která začala vloni v září a hotová by měla být na přelomu letošního září a října, dosahují 150 milionů korun,“ uvedl přímo na místě Rudolf Kreisinger, jednatel české dceřiné společnosti německé firmy Primus, která větrné elektrárny ve Vrbici vlastní.

Investor počítal s větším rozšířením větrného parku přímo ve Vrbici, ale podle Kreisingera záměr na výstavbu dalších šesti elektráren nesplňoval hlukové limity. „Další dvě budeme budovat v sousední Skřípové. S obcemi jsme ve shodě, dokázali jsme najít společnou řeč. Pozemky, na nichž se zařízení nachází, jsou naše, nemusíme tedy platit nájem, přesto například Vrbice finančně každoročně podporujeme a přispíváme do obecního rozpočtu,“ doplnil Kreisinger.

Sobotní akce Den větru sice umožnila zájemcům nahlédnout dovnitř větrné elektrárny, nahoru k vrtulím se ale stejně dostat nemohli. Nahoru až do závratné výšky 98 metrů vede výtah, který využívají technici několikrát do roka v rámci běžné údržby.