Nejvíce lidí, které postihlo akutní respirační onemocnění (ARI), bylo v osmém kalendářním týdnu v okrese Sokolov. A to 803 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejméně řádila ARI v okrese Karlovy Vary, kde bylo 662 nemocných na 100 000 obyvatel. V okrese Cheb bylo 763 nemocných na 100 000 obyvatel.

V porovnání s předchozím týdnem došlo k poklesu počtu ARI v okresech Cheb o 23,6 procenta a v okrese Sokolov o 1,8 procenta. Pouze v okrese Karlovy Vary došlo k nárůstu počtu ARI o 20,2 procenta.

V osmém kalendářním týdnu nebyl v Karlovarském kraji hlášen žádný nový potvrzený případ chřipky.

„V letošní sezóně evidujeme v Karlovarském kraji celkem 93 potvrzených případů chřipky. V okrese Karlovy Vary jich bylo 64, v okrese Sokolov 15 a na Chebsku to bylo 14 případů," uvedla Martina Prokopová, ředitelka odboru protiepidemického krajské hygienické stanice.

Pokud jde o věkové skupiny, které chřipka postihla, tři případy byly zaznamenány ve skupině do 5 let, osm ve věkové skupině 6 až 14 let, šest případů ve věkové skupině 15 až 24 let, dvacet šest případů ve věkové skupině 25 až 64 let a 50 případů ve věkové skupině nad 65 let věku. „Celkem 37 případů bylo zaznamenáno u žen a 56 případů u mužů," poznamenala prokopová.

V deseti případech měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 12 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 34 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 36 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace.

U dvou klinicky závažných případů došlo k úmrtí, to však nesouviselo s chřipkou.

Takzvaná proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji je dlouhodobě na nejnižší úrovni v České republice.

„V této sezóně bylo zatím očkováno proti chřipce 3,15 procenta obyvatel v kraji, což je nepatrně více než v sezóně předchozí, kdy byla proočkovanost 3,06 procenta. Nejvíce osob je očkováno ve věkové skupině nad 65 let, zejména lidí s chronickými onemocněními v anamnéze. Počty očkovaných osob jsou poskytovány očkujícími praktickými lékaři a lékaři očkovacích center v kraji a průběžně zaznamenávány. Přehled není zatím kompletní," dodala Prokopová.