Už za čtrnáct dní se na karlovarském magistrátě uskuteční velké jednání všech vlastníků volných pozemků kolem Dolního nádraží v Karlových Varech. Využití velké plochy se řeší už téměř dvacet let, problém je totiž v tom, že se vlastníci, mezi nimiž je i město Karlovy Vary, na záměrech nedokáží shodnout. Záležitost navíc komplikují i další faktory, jako například otázka, jaký charakter bude mít v budoucnu Chebský most - zda se ponechá jeho současná dopravní vytíženost, nebo se provoz utlumí a z Chebského mostu se stane most takzvaný městský, který umožní průjezd jen složkám IZS a městské hromadné dopravy. Pak by totiž bylo zapotřebí postavit most nový, a to právě uprostřed lokality u Dolního nádraží naproti Charkovské ulici.

"Prioritou a základní otázkou v této věci je vyřešení nového dopravního terminálu. Jenomže my jako město ho chceme spíše k Chebskému mostu, ostatní vlastníci ho chtějí posunout na druhou stranu spíše do centra lokality," vysvětluje karlovarský radní Martin Dušek.

Dopravním terminálem se v tomto případě myslí nové autobusové nádraží pro meziměstskou dopravu včetně vlakového nádraží. "O terminál městské hromadné dopravy nám nejde. Ten zůstává v prostranství Městské tržnice, která se začne rekonstruovat z prostředků Integrovaného plánu rozvoje města," pokračuje radní Dušek.

Vedení města se v názorech, kam umístit nové nádraží pro meziměstskou dopravu, opírá o stanovisko Kanceláře architektury města (KAM), která zpracovávala možné studie lokality. "Mezitím si musíme ale vyjasnit otázku, co bude s Chebským mostem, který je ve velmi špatném stavu. Ten teď čeká kompletní uzavírka, protože se musí udělat nutné opravy. Toto období využijeme pro zmapování situace, co nastane v dopravě, když se tento most uzavře. Je to vlastně pro nás modelová situace, jak se doprava ve městě kvůli uzavření Chebského mostu rozpustí," konstatuje karlovarský radní. Z této modelové situace by tedy mohla vzejít odpověď, zda je skutečně stavět nový most naproti ulici Charkovská.

Největším vlastníkem pozemků mezi Chebským mostem a Tuhnickou lávkou je společnost Gamma Property, která je podle Duška úzce propojená s hlavním developerem, firmou Lordship. Část pozemků patří Karlovým Varů, část Českým drahám, část jedné soukromé firmě. Jak radní dodává, spíše než s byty se tam počítá s obchodní zónou. "Situace ohledně nabídky bytů v Karlových Varech nyní spíše pokulhává, takže výstavba nových bytů není právě aktuální, stav kvůli vyhrocenému konfliktu s Ruskem se bude zřejmě ještě zhoršovat než zlepšovat. Pokud tu bude nějaká bytová výstavba, tak spíše jen typu vila domů. Na volné ploše se ovšem počítá například s patrovými garážemi i vysokoškolským kampusem," uzavírá Dušek.

Využití volného prostranství, které si občas pronajmou cirkusáci či kolotočáři, jinak sem chodí lidé venčit psy, zajímá pochopitelně i obyvatele Tuhnic, kteří jako jedni z mála čtvrtí založili svůj spolek Žijeme Tuhnice. Podle Duška s nimi vedení města v této věci komunikuje. "Samozřejmě, že nás velmi zajímá, co se bude na volné ploše dít. Mysleli jsme si, že se to nikam neposunulo. Oficiálně s námi nikdo z radnice nejedná. Pochopitelně nechceme, aby se tam postavila nějaká obluda. Jsme si ale dobře vědomi toho, že my případné stavební záměry stejně neovlivníme," dodává předseda spolku Lukáš Květoň.