Organizátory akce jsou pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR ), regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

“Na letošním setkání představíme hned několik velmi zajímavých témat, která jsou regionální, ale zároveň mají přesah celorepublikový až evropský. Věřím, že každý účastník si z předložených různorodých námětů najde to své,” říká Jindřich Horáček, ředitel Správy CHKO Slavkovský les. “Setkání otevřou přednášky z našeho regionálního pracoviště od Davida Blažka, který poví o obnově vodních ploch v přírodní rezervaci U sedmi rybníků, dále od Soni Müllerové o boji s invazními rostlinami v CHKO Slavkovský les a Barbora Plašilová představí vybrané nejzajímavější výsledky rozsáhlého projektu monitoringu a mapování v letech 2017–2023 ve Slavkovském lese. Program prvního bloku uzavírá příspěvek od Vojtěcha Koláře z Entomologického ústavu Akademie věd ČR, jež uvede na příkladu vodních bezobratlých nešvary rybničního hospodaření ve Slavkovském lese,” zve Přemysl Tájek, hlavní organizátor setkání.

Bubla s obojkem zachycený na fotopastech na třech různých místech Karlovarského kraje.
Vlk Bubla přišel k Varům a živoří, tvrdí myslivci. DUHA oponuje, že se má dobře

Druhou část zahájí přednáška Přemysla Tájka o podpoře vzácných hořepníků a na ně navázaných modrásků hořcových na Kounických loukách. O motýlech pokračuje i další příspěvek, tentokrát od Václava Johna z AOPK ČR shrnující dlouholetý monitoring a ochranu hnědáska chrastavcového v západních Čechách, patřící k nejohroženějším druhům denních motýlů v Evropě. “Myslím, že největším lákadlem jsou přednášky ve druhém bloku. Přemysl Bobek z Botanického ústavu Akademie věd ČR vysvětlí možnosti řízeného vypalování mokřadů, jeho historii a výhledy využívání ohně k údržbě krajiny, což je jistě poutavá látka nejen pro ochranu přírody. Veřejností asi nejvíce sledované téma otevře Pavel Jaška z našeho regionálního pracoviště, který prozradí aktuální informace o vlcích ve Slavkovském lese,” přibližuje Přemysl Tájek.

Na závěr tři z pěti autorů představí novou knihu „Zvláště chráněná území Karlovarského kraje“, vydanou na začátku letošního roku Karlovarským krajem. Autorský kolektiv tvoří přírodovědci, kteří dlouhodobě působí v ochraně přírody kraje. Zároveň v posledním příspěvku ukáží několik nejzapomenutějších rezervací v kraji. Knihu je samozřejmě možné na místě také získat. Vstup na akci je zdarma.