V souvislosti s lhůtami a s ohledem na blížící se vánoční svátky proběhnou první zasedání okrskových volebních komisí již 21. prosince.

Komise pro referendum se poprvé sejdou v prvních lednových dnech. Zasedání budou probíhat v zasedací místnosti ve 3. patře budovy magistrátu v Moskevské 21. Delegace do komisí k volbě prezidenta skončily ve středu 13. prosince, pozvánky na první zasedání obdrží členové poštou v příštích dnech.

Upozorňujeme proto i touto cestou již nominované členy volebních komisí i další zájemce, že první zasedání okrskových volebních komisí pro prezidentskou volbu proběhne již ve čtvrtek 21. prosince. Delegovaní nebo jmenovaní členové složí slib (podpisem jeho písemného znění) a zároveň proběhne losování předsedů a místopředsedů komisí.

Karlovarský primátor Petr Kulhánek.
Rozpočet zastupitelé schválili během tří minut

Nominace do komisí k místnímu referendu končí 28. prosince a již 4. ledna se okrskové komise sejdou poprvé, aby složily slib. Na prvním zasedání proběhne rovněž losování předsedů a místopředsedů komisí.

Termíny a časy zasedání jednotlivých komisí obdrží členové v pozvánkách, zveřejněny jsou rovněž na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz.

Zájemci o členství v komisích se mohou stále hlásit na telefonních číslech 353 151 220 nebo 353 151 223.