Důvodem toho není havarijní stav památky, který je stále předmětem jednání, ale pravidelná každoroční odstávka. Při ní se totiž mohou provést nezbytné revize, údržba a opravy, které není možné vykonávat za běžného provozu kolonády.