Zatím dva subjekty projevily zájem o Zámecké lázně, které jsou v majetku města Karlovy Vary. To si je chce nadále ponechat. Dlouholetý nájemce, společnost Eden Hotels, zde ukončil provoz ještě před covidem a poslední tečkou pro něj byla válka na Ukrajině, která zabránila přístupu do města jeho nejpočetnější klientele – ruské. Proto se Eden Hotels rozhodla, že nájemní vztah s městem ukončí. To ovšem není tak jednoduché, protože společnost chce po Karlových Varech proplatit investice, které si takzvaně neprobydlela, to ale město odmítá uznat. Jak nastínila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), jedno kolo sporu zatím dopadlo ovšem ve prospěch Eden Hotels.

„Před pár dny se přímo na místě uskutečnila tržní konzultace, kdy si zástupci subjektů mohli Zámecké lázně konkrétně prohlédnout. Této možnosti využily jen dvě společnosti, a to Sokolovská uhelná a Hotel Romance,“ uvedla primátorka Pfeffer Ferklová.

Vedení města provoz objektu samo finančně nezvládne, a proto i nadále počítá s pronájmem. To by podle aktuálních informací mělo být v rámci koncese. „Vyhlašujeme tedy soutěž pro možné zájemce, termín na podání nabídek končí 17. června,“ upřesnila karlovarská primátorka.

Zatímco společnost Eden Hotels si lukrativní objekt pronajala od města na padesát let, v případě koncese to podle primátorky bude možné maximálně na pět let. Tato lhůta se může ale po jejím uplynutí pro nájemce následně prodloužit. „Rozhodně není naším cílem to opět pronajmout na několik desetiletí,“ konstatovala.

O Zámecké lázně má zájem Sokolovská uhelná a Hotel Romance. Nájem bude koncesí | Video: Kopecká Jana

Jak Pfeffer Ferklová dodala, město si v případě uzavření koncese stanoví tři podmínky. Tou první je, že nájemce převezme část stávajících zaměstnanců z objektu Alžbětiných lázní, u něhož je předpoklad, že už ho město provozovat nebude. „Bude muset mít také uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, které budou schopny procedury klientům proplatit. A třetím požadavkem pak je, že nastaví výhodnější ceny pro obyvatele Karlových Varů na rozdíl od přespolních. Tuto podmínku máme ošetřenou i právně, nebude zde docházet k diskriminaci těch, kteří v Karlových Varech nebydlí,“ dodala primátorka.