Marie Lokingová pochází z Chebu. Hlavní náplní jejího života je péče o zvířata. A vždycky s nimi pracovala. „Nejprve jsem působila jako ošetřovatelka dojnic, pak pomáhala ve veterinární ordinaci pro malá zvířata. Od roku 1996 se věnuji práci v útulku pro psy v Horní Hraničné u Chebu, kde jsem již třetím rokem provozovatelkou," uvedla Lokingová.

Chebský útulek má stále plnou kapacitu, tedy třicet zvířat. Opuštěných zvířat je podle Lokingové stále hodně, a tak se snaží najít psům co nejdříve nový domov. „Útulku se věnuji naplno, někdy i čtyřiadvacet hodin denně," podotkla. Marie Lokingová dokonce přispěla svými zkušenostmi a názory z oblasti zvířat do knihy Pavla Huba s názvem Neber zvíře do úst a podtitulem Podala snad Eva Adamovi jelito?

Marie Lokingová dokonce odhalila se svými přáteli psí jatka. Zvířatům se Marie věnuje i doma. Stará se o želvy, pavouky, štíry, hady nebo například africké šneky. Miluje přírodu, a tak občas ráda zajde na procházku do lesa, kde fotí.

Úspěšná je také v malování obrazů. Svá díla malovaná olejem na plátno již vystavovala v Praze nebo Františkových Lázních. Ráda jezdí také na motorce. Pokud jí to tedy čas dovolí, ráda si vyrazí na svém sportovním enduru.

Druhý největší počet hlasů, a to 325, obdržela Lada Macečková z Karlových Varů. Jejím posláním je péče o těhotné ženy. Oblasti porodnictví se aktivně věnuje od roku 1993, kdy úspěšně vystudovala obor porodní asistentka na karlovarské zdravotnické škole. Od té doby s přestávkou dvou mateřských dovolených pracuje ve zdejší krajské nemocnici na porodním sále. Před deseti lety se rozhodla otevřít navíc svou vlastní soukromou praxi a založila Centrum Rodinka.

Třetí místo obsadila se 197 hlasy Anna Plačková z Jáchymova. Představte si ji jako malířku porcelánu, šéfovou infocentra, zastupitelku Jáchymova i jako manželku a babičku, ale hlavně jako členku dobrovolných hasičů. Jejím domovským sborem je Sbor dobrovolných hasičů Jáchymov. Zde vykonává funkci vedoucí mládeže a velí družstvu výjezdové jednotky. Většinu svého volného času Anna Plačková věnuje právě dobrovolným hasičům, hlavně mládeži. Hasičský potěr zastupuje na úrovni okresu, kraje i republiky.

Zvláštní cenu hejtmana Karlovarského kraje obdržela Walburga Mikešová z Ostrova. V současnosti pracuje jako kronikářka města Ostrova.

Pořadí v hlasování

Marie Lokingová 700

Lada Macečková 325

Anna Plačková 197 Alexandra Jančová 153

Martina Kalendová 139

Lucie Poláková 107

Walburga Mikešová 61

Pavla Štěrbová 61

Helena Němcová 54

Martina Šilhánová 48

Erika Pavlová 47