Veterinářka, dobrovolnice, sportovkyně, spisovatelka. Ty všechny mohly být adeptkami na Ženu regionu. V soutěži ale zvítězila žena, která dokáže zvládat všechny tyto činnosti i mnohé další. Ocenění od organizátorů, sponzorů i senátora Zdeňka Berky převzala Václava Molcarová z Kaceřova na Sokolovsku.
„Vítězství je pro mě překvapením, předtím jsem o soutěži nevěděla. Ohromilo mě, kolik lidí mi poslalo hlas. Vítězství vnímám jako příjemnou osobní záležitost. Přihlásila mě Hana Šimková z Ostrovského Macíku, což je organizace, která se stará a pečuje o stará, nemocná a handicapovaná zvířata a provozuje útulek pro psy v Ostrově," děkovala se skromným úsměvem Václava Molcarová.

Při Ostrovském Macíkovi provozuje jednu ze svých dvou veterinárních ordinací. V rámci soutěže ji čeká ještě galavečer s vyhlášením absolutních vítězek. „Doufáme, že se tam i letos výjimečné ženy seznámí a nechají se vzájemně inspirovat," uvedla jednatelka organizátorské společnosti Prime Commnications Denisa Kalivodová, která cenu osobně předala. Slavnostního předání se účastnil i Dušan Zeman z České podnikatelské pojišťovny.