Právě tolik činí krácené dotace kvůli chybám v zadání soutěže. O korekci rozhodlo Ministerstvo financí. „Například při zakázce na opravu komunikace mezi Merklínem a Pstružím bylo požadováno, aby účastník měl dvě obalovny s určitým výkonem, což bylo vyhodnoceno jako diskriminační zadání,“ uvedl krajský náměstek Martin Huračík (ANO), jež má dopravu ve své gesci.

Celkové náklady za stavební práce podle smlouvy o dílo činily 76, 1 milionů korun, ovšem z těch nyní kraj kvůli chybám musí odepsat 16 milionů. Předvídaná dotace dle smlouvy po korekci způsobilých výdajů v případě Merklín – Pstruží, II. etapa činí tak činí 62. 861.898,56 korun. „Opravnou možnost nevyužijeme a odvolávat se nebudeme. To jsme učinili v případě obchvatu Chebu a neuspěli jsme. Podání odvolání nás navíc stojí 10 procent z ceny projektu,“ vysvětlil náměstek Hurajčík. S tímto řešením, tedy odložením sporu s poskytovatelem dotace a doplacení peněžitého plnění, které bylo sníženo finanční korekcí souhlasili i krajští radní.

O daleko vyšší sumu ale zřejmě přijde Karlovarský kraj v případě obchvatu Chebu.

A to o více než 31 milionů korun. Sporné řízení, v němž se příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje domáhala zvrácení tohoto verdiktu, Ministerstvo financí zamítlo. Tady to ale kraj nevzdává a podává správní žalobu. „Rada vzala na vědomí informaci o dalším postupu proti rozhodnutí Ministerstva financí ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění v rámci projektu Jihovýchodní obchvat Cheb, to je podání správní žaloby,“ stojí v usnesení krajské rady. Celkové náklady za stavební práce podle smlouvy o dílo u Jihovýchodního obchvatu Chebu činily 379, 4 milionů korun, po korekci způsobilých výdajů by to bylo 313.536.610,09 korun.

Jihovýchodní obchvat Chebu je dlouhý přes tři kilometry a vede od Svatého Kříže po jižním okraji města, estakádou kříží údolí Hájského potoka. Stavba odlehčila provoz v centru města, což byl prioritní cíl kraje. Komunikace z Chebu odvedla část automobilové dopravy směřující od rychlostní silnice R6 na Svatý Kříž a dále do Německa. Investorem výstavby obchvatu byla Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.

Silnice mezi Merklínem a Pstružím e po rekonstrukci širší a pro řidiče bezpečnější. A to pro místní obyvatele i pro lyžaře, kteří v zimě míří do skiareálů v okolí. Stavební práce provedl vítěz zadávacího řízení, společnost Silnice Group. V modernizací silnic chce kraj i nadále pokračovat.