"Před tamním klubem Šnek se za slušné účasti lidí odehrál příběh o narození Ježíše Krista. V několika málo minutách jsme přihlížejícím mohli přinést dobrou zprávu o Božím záchranném plánu, který je pro každého člověka připraven. Rozdáváním betlémského světla jsme pomyslně předávali světlo, které je spojeno s narozením záchranáře Ježíše. Pokoj Vám člověkové milí," vzkázal jeden z pořadatelů Jan Sebján.