Protože v Chlumu došlo v poválečném období k velkému úbytku obyvatel, místní si už nepamatovali, kde socha Ecce homo původně stála. Až díky rodákům vysídleným do Německa se to starosta dozvěděl. „Na setkání rodáků jsem všechny obcházel s fotkou sochy a tak zjistil, že socha stávala na Bergu, zeleném vrchu," objasnil starosta Chlumu Svaté Maří Miroslav Hrůza. Tam se ale našla před lety socha sv.Jana Nepomuckého. Někteří rodáci tenkrát ujistili starostu, že tam Jan Nepomucký stál. Navíc se nabídli, že by ho na své náklady nechali zrestaurovat. A tak se i stalo. Socha byla vysvěcena a zaujala místo na takzvaném Bergu.

„Po nějakém čase se ale objevil někdo mezi vysídlenci, kdo řekl, že Nepomuk stával v Dolině, že nahoře byla jiná socha," pokračoval starosta v líčení anabáze. Když se našla původní socha, rozhodli se, že nic měnit nebudou. Nepomuk zůstane, kde je, a Ecce homo se najde jiné místo. „Bavil jsem se o tom s velmistrem Řádu křižovníků a ten řekl, že by socha měla být někde, kde u ní lidé mohou v klidu posedět a rozjímat," vysvětlil Hrůza. Své nové místo tak najde v létě v parku, kde bude vysvěcena a usazena při příležitosti setkání rodáků.

O zrestaurování sochy se postaral Michal Durdis. Obec zažádala o dotaci z fondu na obnovu památek ve výši 140 tisíc. Dostala polovinu, zbytek uhradila z vlastního rozpočtu. Původní socha se skládala ze šesti částí, z nichž se dochovaly pouze tři, zbývající musely být dohotoveny.

Socha Ecce homo pochází z poslední čtvrtiny 19. století a jejím autorem je krásenský rodák a zdejší významný sochař Karl Wilfert. Křižovníci objevili ještě jednu ztracenou sochu, Ležící Kristus pod křížem. I s jejím zrestaurováním obec do budoucna počítá.