Také občas zapomenete použít směrová světla (lidově blinkry)? Nejste rozhodně sami. Na našich silnicích je to běžný jev. Přitom za tento prohřešek hrozí pokuta.

Pokud budete hledat výši postihu za nepoužití směrových světel v tabulce bodovaných dopravních přestupků bodového systému, neuspějete. Tento přestupek tam není uvedený, a tedy ani výše hrozící pokuty. Proto jsme se na postih za nepoužití směrových světel zeptali mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky.

Používáte správně blinkry?

| Video: Youtube

„Nedání signálu o změně směru jízdy není mezi bodovanými přestupky,“ uvedl. Jenže používání blinkrů v konkrétních případech přikazuje zákon č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích.

Opomenout použít směrová světla vás může stát pokutu. Podle Františka Jemelky jde totiž o přestupek spočívající například v porušení ustanovení o přejíždění z pruhu do pruhu, kdy dáváme znamení o změně směru jízdy, nebo ustanovení o objíždění a podobně.

Za které přestupky vám podle BESIP hrozí bodový postih:

„Vždy je to spojeno samozřejmě s konkrétním úkonem, tedy je tato povinnost stanovena napříč zákonem. Pak hrozí tedy pokuta na místě do 1 500 Kč a ve správním řízení dva až pět tisíc korun,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy.

Kdy používat blinkry

Silniční zákon vyjmenová situace, kdy jsou řidiči povinni dávat blinkr, v různých pasážích. Pojďme si tedy zrekapitulovat, kdy byste neměli na použití směrových světel nikdy zapomenout.

Vyzkoušejte si v našem kvízu, co o novém bodovém systému víte:

Takže v jakých situacích zapnout blinkr? Směrová světla používejte při přejíždění z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, objíždění stojícího vozidla, překážky nebo chodce, předjíždění vozidla a při zařazování zpět před vozidlo po jeho předjetí či předjíždění cyklisty.

Blinkry musíme použít také při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při zajíždění k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku za účelem zastavení nebo stání či při vyjíždění od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku.

Pojďme si zopakovat, co přesně světla na semaforech řidičům přikazují:

Na směrová světla nezapomeňte také při vyjíždění z kruhového objezdu, změně směru jízdy a vybočování z něho nebo pokud to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.


Nahrává se anketa ...

Blinkry zapínejte včas

Blinkr byste měli zapnout včas, to znamená ještě před tím, než začnete měnit směr jízdy. V tom řidiči často chybují. Blikat začnou mnohdy až ve chvíli, kdy začnou točit volantem. Směrová světla totiž slouží jako upozornění pro ostatní řidiče, kterým dáváte signál o chystané změně směru jízdy. Ve vlastním zájmu byste měli být včas „viděni“.

Kolik letos čeští řidiči zaplatí za dálniční poplatky v sousedních zemích a při cestě do Chorvatska:

A jak dlouho blikat? Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí.

Připomeňme, že blinkry používáme také jako světelné výstražné znamení, pokud  je nutné upozornit ostatní ostatní řidiče na hrozící nebezpečí. Tedy v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo. Blikat můžeme po dobu nezbytně nutnou.