Kontroly probíhaly na silnicích, na území České republiky celníci prověřovali německé občany, kteří mířili osobními auty zpět od vlasti. "Ve čtvrtek na základě přeshraniční spolupráce zajistili němečtí kolegové u jednoho z občanů 1 600 kusů neznačených cigaret," uvedla Lenka Havelková z celního úřadu.

V podobném duchu se nesl taképátek. "Němečtí celníci zajistili v jednom případě 40 kusů zábavné pyrotechniky vysokého stupně nebezpečnosti, tedy stupeň 4, ve druhém případě se jednalo dokonce o 140 kusů stejně nebezpečné pyrotechniky," vyjmenovala Havelková.

Celníci zkontrolovali také jednoho chodce. "Směřoval pěšky do Německa. Zajistili u něj 30 gramů pervitinu," dodala Havelková s tím, že všechny případy budou nadále řešit němečtí celnící dle německé legislativy.

"Přeshraniční spolupráce mezi českými a německými celními orgány trvá bezmála již 10 let a je velmi úspěšná. Kontrolní činnost je zaměřená především na odhalování nelegální přeshraniční přepravy zboží zatíženého spotřební daní, např. tabák, tabákové výrobky, alkohol, lehké topné oleje a současně na zboží, které podléhá zákazům a omezením, mimo jiné omamně psychotropní látky, pyrotechnika atd. Kontroly se provádí nejen na pozemních komunikacích, ale také v okolí tržnic, či ve vlacích, a to na území obou států," vysvětlila Havelková.

Ilustrační foto.
Karlovarský dopravní podnik bude provozovat chebskou dopravu