Z domovní prohlídky asi nebyl nadšený jednapadesátiletý muž z Chebu.
„Policisté při kontrole v jeho bytě nalezli chemikálie a další potřebné věci k výrobě drogy a zatím přesně neurčenou omamnou nebo psychotropní látku v množství větším než malém,“ informovala chebská policejní mluvčí Martina Hrušková. „Muže kolegové na místě zadrželi.“ Pachatel už putoval do policejní cely a co nevidět bude vzat do vazby. Policisté zahájili trestní stíhání vařiče pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Muž na celém Chebsku od léta 2007 do současné doby prodával pervitin. Ten k tomu už i dva roky vyráběl pomocí léků a dalších chemických látek. Za mezinárodní obchod s touto drogou byl už v roce 2004 v chládku. O dva roky později se dostal na svobodu na podmínku. Není divu, že se opět pustil do takového podnikání. Mezi narkomany je muž velice oblíbený. Patří totiž mezi nejschopnější vařiče. Umí jako jediný na Chebsku vyrobit takzvaného Růžového pantera. To je vyhledávaný druh pervitinu. Jako jeho výhodu závislí vidí mimo jiné delší účinek drogy.

V Chebu je přibližně tisíc lidí, kteří se neobejdou bez tvrdých drog. Z toho pětaosmdesát procent si vybralo právě pervitin.
Ačkoliv počet závislých ubývá, alarmující je fakt, že se věk narkomanů snižuje. Návrat takových lidí do normální života je těžký.
„Lidé, kteří opustili základní školu, se většinou pokusili nějak se životem vypořádat,“ uvedl již dříve chebský streetworker Petr Furiak. „Zkoušeli se postavit na vlastní nohy, prošli vícero kolektivy, mají zkušenosti s prací. Ti jsou pak schopní někam jít. Dokážou komunikovat, dohodnout se, jít někam požádat o pomoc. Ale u těch, kteří neopustili domov a školní třídu, je to složitější.“

Rodiče, kteří mají podezření, že jejich ratolest drogám holduje, mohou využít test. Existují například drogové testy ke zjištění extáze a pervitinu. Jeho princip je podobný jako u těhotenských testů a cena se pohybuje okolo sta korun.

PERVITIN

Metamfetamin (též pervitin, péčko, piko, peří, párno) je syntetická stimulační droga, rozšířená především na území bývalého Československa, kde ji z efedrinu (buď extrahovaného z léků, nebo ukradeného z farmaceutických provozů) podomácku vyráběli tzv. „vařiči“.

V Japonsku probíhal jistý výzkum tradiční čínské drogy Ma Huang (ephedra, chvojník čínský) již koncem 19. století, avšak izolace čistého efedrinu se podařila až r. 1918 a jako první efedrin redukoval jodovodíkovou kyselinou a fosforem Akira Ogata roku 1919.

(S)-metamfetamin byl v Německu prvně zkoumán po roce 1934; berlínská firma Temmler Werken patentovala originální metodu výroby (S)-metamfetaminu hydrogenací hydrochloridu 1-chloroefedrinu v alkoholu na platinovém katalyzátoru za mírně zvýšeného tlaku roku 1937 a na německý trh uvedla přípravek Pervitin Tabletten (tablety po 3 mg (S)-metamfetaminium chloridu) v roce 1938; později přibyla galenika injekční, ampule po 2 ml/15 mg účinné látky. Preparát Temmlerových závodů Pervitin byl prvním komerčním preparátem dextrometamfetaminu na „Západě“.

V Československu se pervitin nelegálně v improvizovaných podmínkách vyráběl od 70. let.

Droga má formu bílého prášku nebo bílých krystalků. Velmi účinná pravotočivá forma (D-metamfetaminhydrochlorid, (S)-metamfetamínium chlorid) vypadá jako tříštivé lesklé krystalky a nazývá se ice (led).

Pervitin (získaný redukcí efedrinu jodovodíkem za přítomnosti fosforu) je také prakticky čistě pravotočivým izomerem (s kolísajícími příměsemi vedlejších produktů reakce, např. iodoefedrin a iodobenzen). Pseudoefedrin je pravotočivá forma a je méně účinná než levotočivá.

Dávka (100mg nebo i více) může být užívána inhalací, šňupáním, nebo nitrožilně, a působí obvykle 3 až 12 hodin. Mezi účinky patří pocit zvýšení výkonnosti (jak fyzické, tak psychické), hovornost, potlačení pocitu únavy a chuti k jídlu, zvýšená bdělost, při vyšších dávkách potřeba překotné činnosti, neklid a nespavost. Viditelné příznaky užívání zahrnují rozšířené zornice, zrychlený tep, třes, pocení, bledost a hubnutí. Předávkování se projevuje těžkou bolestí hrudníku a bezvědomím trvajícím 1–2 hodiny. Po odeznění účinků nastává „dojezd“: skleslost, deprese, strach a vyčerpání.

Droga nemá fyzické abstinenční příznaky (někdy může být pociťován jen slabý pocit nedostatku), dávky se nemusí zvyšovat. Pervitin ale vyvolává silnou psychickou závislost – člověk ztrácí zájem o cokoli jiného kromě drogy, časové úseky mezi jednotlivými dávkami se postupně zkracují.

Psychická závislost a tolerance na látkách typu amfetaminu se vyvíjí rychle a přetrvává i díky silné touze dosáhnout maximální euforie a vzrušení. Pro dosažení požadovaného účinku musí být množství zneužívané látky zvyšováno. Užívané dávky mohou být i mnohonásobně vyšší než dávky počáteční, látka vyvolává akutní chronické otravy, při kterých se objevují gastrointestinální poruchy, bušení srdce, arytmie, vzestup krevního tlaku, neklid, nespavost, myšlenkový trysk, dráždivost, kolaps, jež může vést až ke smrti. Teprve po odeznění intoxikace se uživatel cítí unavený a vyčerpaný, což samozřejmě vede k užití další dávky.

Toxický syndrom, který amfetaminy vyvolávají, je charakterizován hlubokými změnami v chování, vizuálními, sluchovými a hmatovými halucinacemi, spojenými s pocity paniky, agrese, neustálého pocitu ohrožení, tzv. stíhy a nutkání ke zvláštnímu nenormálnímu chování, kdy východiskem z těchto stavů může být i sebevražda.

Metamfetamin (stejně jako vedlejší produkty domácího „vaření“) poškozuje srdce, játra a zubní sklovinu, oslabuje imunitní systém. Hlavním psychickým rizikem je plíživě rostoucí paranoia, deprese, úzkost a halucinace.

wikipedie.cz