Za uplynulé pololetí tohoto roku ( od 1.1.2008 do 30.6.2008) zaznamenali policisté do statistik 185 případů loupeží a 22 případů znásilnění, ke kterým došlo na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Oproti stejnému loňskému období byl sice zaznamenám mírný pokles této závažné trestné činnosti ( I. pol. roku 2007 - 192 loupeží, 25 znásilnění), rozhodně je ale na místě připomenout, že nejlépe je trestným činům předcházet, než se potýkat s jejich následky.

Proto o prázdninách a dovolených, kdy si každý chce odpočinout a odreagovat se, nepodceňujte vlastní bezpečí a respektujte jednoduchá pravidla, která vám mohou ušetřit řadu nepříjemností:

Říkejte svým blízkým kam a s kým jdete a kdy nejpozději se vrátíte.
Nechoďte na neznámá místa, nezanechávejte u neznámých osob kontakty na sebe, nenechte se jimi doprovázet. Naopak při návratech v nočních hodinách se nechte doprovodit spolehlivou osobou nebo si domluvte či zavolejte odvoz.
Pokud už jdete na setkání s neznámým člověkem, na neznámé místo nebo na schůzku ve večerních hodinách, nechoďte sami. Když dojde k situaci, že se vracíte domů sami v noci, používejte známé, dobře osvětlené a frekventované trasy. V dopravních prostředcích se zdržujte v blízkosti řidiče.

Vyhýbejte se autostopu.
Nepodléhejte nátlaku při pozvání známých či neznámých osob na nebezpečné akce plné vzrušení a experimentů.
Noste u sebe jednoduché prostředky osobní obrany ( sprej, alarm).
Pamatujte si a nebo si navolte do telefonu nejdůležitější telefonní čísla.
V případě ohrožení se nebojte volat o pomoc. Lepší je planý poplach, než zničené zdraví nebo zmařený život.

Může se stát, že přes veškerá preventivní opatření dojde k napadení. Mějte na paměti, že nejdůležitější je přečkat takovou velmi nepříjemnou událost bez újmy na zdraví a na životě. Nezvyšujte proto zbytečně svou reakcí agresivitu útočníka a nezapomeňte, že můžete významnou měrou přispět k jeho vypátrání.
Rozhodně vše ohlaste policii. Každá ztracená minuta dopadení pachatele ztěžuje. I když je to v dané situaci obtížné, pokuste se zachovat klid, a policistům sdělte své jméno, přesnou adresu, telefonní číslo a stručně a jasně popište celou událost.
Po fyzickém napadení neměňte oděv a pokud je to možné, nedotýkejte se stejných věcí, na které sahal útočník. I s vlastní koupelí je lépe počkat. Můžete tak zničit důkazy důležité k usvědčení zločince. Osoby, které vás okradly nebo napadly, zkuste co nejvýstižněji popsat, všímejte si fyzických zvláštností, jizev, tetování, způsobu řeči a chůze, neobvyklého chování a oblečení. Pokud byli pachatelé motorizovaní, snažte se zapamatovat si registrační značku, barvu, typ vozu, případná viditelná poškození, různé doplňky a nebo i směr jízdy, kterým pachatel odjel. Každá maličkost může pomoci dopadnout pachatele.

por. Mgr. Martina Kohoutová