„Celní správa provedla v červnu celorepublikovou kontrolní akci s názvem PLAST III, zaměřenou na odhalení nelegálního odpadu, především přepravu biologického a zdravotnického odpadu v souvislosti s nákazou COVID-19,“ uvedla Lenka Havelková z Celního úřadu pro Karlovarský kraj. Karlovarští celníci zjistili porušení právních předpisů v oblasti přepravy odpadů ve dvou případech. „V prvním se jednalo o 24,4 tuny zapáchající směsi plastů s příměsí komunálního odpadu, ve druhém o 26 tun stavební suti. Nejednalo se sice o odpad obsahující biologický či zdravotnický materiál, přesto přepravci porušili předpisy, když nepředložili potřebné doklady a povolení k přepravě odpadů,“ vysvětlila Lenka Havelková. Případy byly předány České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí, nelegální odpad byl vyvezen zpět do země původu, Německa.