Ani po jedenácti letech není rozhodnuto v kauze kláštera Teplá. Bývalý administrátor Gejza Šidlovský je žalován z toho, že vzácné tisky z premonstrátní knihovny byly prodávány pod cenou a klášter pod Šidlovského správou nadhodnocoval práce v areálu. Škoda byla vyčíslena na patnáct milionů korun.

Soudní líčení včera znovu pokračovalo po několika letech u Okresního soudu v Karlových Varech výslechem svědků. Zaměstnanci firmy, která úklid, čištění kanálů a zahrady v klášteru v Teplé v inkriminovaném roce 1997 prováděla, téměř už ztratili paměť. Nepamatovali si ani, že jim klášter za práce vyplatil 750 tisíc korun. Stejně tak nebyli schopni zodpovědět soudcův dotaz, zda vedli stavební deník, kde byli ubytováni a jak se stravovali. „Už je to dlouho, na to si nevzpomínám,“ opakovali oba svědci, bratři Karel a Jaroslav Kubelkovi, téměř monotónně.

Výbornou pamětí se naopak mohla chlubit uklízečka Anna Hynková, která byla v roce 1997 v klášteře zaměstnána, a hlavně knihovnice Jana Chaloupková, specialistka na vzácné tisky. Právě ona zjistila, že z trezorové místnosti zmizel velmi cenný prvotisk bible a unikátní světový atlas s mapami a rytinami. „Když jsem na to přišla, okamžitě jsem ztrátu nahlásila vedoucímu knihovny Milanu Hlinomazovi. Byl velmi rozčílen a řekl mi, že je prodal na žádost administrátora Śidlovského Polákům, kteří v té době v klášteře pobývali. Právě vzácné tisky je nejvíce zajímaly,“ uvedla Chaloupková.

Po tomto incidentu, který ve výpovědi potvrdila i bývalá uklízečka Hynková, se začala obávat o svůj život.

„Slyšela jsem hádku, byl to řev. Hádali se Hlinomaz s paní Chaloupkovou, ale nevím, o co šlo. Když jsem se pak paní Chaloupkové ptala, o co se dohadovali, odpověděla mi, že prý se jedná o knihy, a řekla mi, že kdyby se jí něco stalo, může za to Hlinomaz a Šidlovský,“ uvedla u soudu Hynková.

Na dotaz soudce Jana Hostaše, proč by za její případnou likvidací měli stát tito dva muži, bývalá knihovnice odpověděla: „Protože jsem objevila machinace. Vždyť jsem poté byla i propuštěna.“

Dále uvedla, že chování tří polských studentů, kteří se vydávali za odborníky přes knihy, jí připadalo podezřelé. „Měla jsem dojem, že jeden se mě snaží zdržet, protože druhého jsem následně našla v depozitáři s cennými tiskovinami, kde neměl sám co dělat. Ze své praxe jsem poznala, že tam rozhodně nebádal. Všichni tři navíc stále mluvili o nějaké firmě,“ dodala bývalá knihovnice.

Kauza se táhne od roku 1997. Mezitím se vyměnili lidé v senátu, a tak se případ vrací i s výpověďmi stejných svědků na začátek. Alena Kasalová, nynější právní zástupkyně Šidlovského, včera poznamenala, že v tomto případě k žádné škodě nedošlo. Jiný názor má státní zastupitelství, které žalobu na Šidlovského podalo.

„Jediným obžalovaným je pan Šidlovský, a to za trestnou činnost porušení povinnosti při správě svěřeného majetku,“ dodala zástupkyně Dana Vojdychová.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká