Nesmí také pět let vykonávat funkci veřejné moci a musí zaplatit peněžitý trest 100 000 korun. Státní zástupkyně vinila Tovaru z toho, že coby osoba s monopolem na udělování technické způsobilosti vozidel přihlašoval do databáze kradená vozidla ze zemí Evropské unie, jiné automobily úmyslně omlazoval, aby vzrostla jejich cena. Obžaloba odhalila nedostatky v nejméně třiceti případech.

Některé vozy „omládly“ až o sedm let. Tohoto jednání se měl úředník dopouštět mezi lety 2008 až 2011. Podle obžaloby kradeným autům zajišťoval kompletní dokumentaci, tedy technické průkazy nebo osvědčení o registraci vozidla.

V některých dokladech manipuloval s rokem výroby tak, aby se vozy lépe prodaly. Po vynesení rozsudku si obě strany ponechaly lhůtu pro odvolání. Za zneužití pravomoci úřední osoby a z legalizace výnosu z trestné činnosti hrozilo obžalovanému pět až dvanáct let vězení. Tovara je přesvědčený, že se protiprávního jednání nedopustil a konal tak, jak měl.