Ti tu pak byli velmi hluční a rušili zdejší obyvatele. Proto se radnice rozhodla k nebývalému kroku. „Výsledkem je, úřední řečí, opatření obecné povahy, kterým se stanovují místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Po nabytí účinnosti bude dopravním značením na parkoviště zakázán motorovým vozidlům vjezd, a to v době od 22 do 6 hodin, s výjimkou návštěvníků kempu, kterým chce ašská radnice zajistit klid,“ potvrdil mluvčí města Aše Milan Vrbata.