Antidiskriminační zákon jsem neporušila, povýšeně jsem se ke svým zaměstnancům nechovala. Těmito slovy se hájila u Okresního soudu v Karlových Varech ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary Zdeňka Tichá.

Je obžalována z toho, že diskriminovala svou podřízenou, uklízečku mateřinky ve Východní ulici Danu Mackovou, která je Romka. Prvotním důvodem jejich sporu byl nárok Mackové na zařazení do vyššího platového stupně, což Tichá odmítla. Pochybnosti o správnosti platového zařazení zaměstnanců má i Oblastní inspektorát práce, který konstatoval 24 pochybení v tomto zařízení. Proti jeho rozhodnutí se ale Tichá odvolala.

„Problém paní Mackové, která je nespokojená s platovým zařazením, narostl v tento proces, v němž čelím nařčení z diskriminace. Nic z toho se ale neslučuje s mým jednáním a chováním. Ke všem zaměstnancům se chovám stejně, a rozhodně ne povýšeně,“ hájila se ředitelka.

Při předešlých soudních stáních několik učitelek uvedlo, že mají z ředitelky strach a že raději mlčely, než aby s ní řešily případné pracovní potíže. „Vždy jsem se snažila všechny problémy řešit, a to za přítomnosti vedoucí dané školky,“ uvedla Tichá.

Včera se u soudu řešil především takzvaný monitoring práce, který musejí v mimořádných případech zpracovávat hlavně uklízečky či kuchařky. Macková ho měla vypracovat několikrát, dokonce i při nárokování o zařazení do vyššího platového stupně. Měla s tím mít ale problém, protože podle svého advokáta Ronalda Němce není zcela gramotná. Na dotaz, zda na sepsání monitoringu práce existuje nějaká vnitřní směrnice, ředitelka Tichá odpověděla, že ne.

Požadavek Mackové na zvýšení platu byl také předmětem schůzky, které se zúčastnila ona, ředitelka a personalistka. Macková si z tohoto jednání pořídila tajný zvukový záznam. Ten zatím ale nemá soud k dispozici. Podle informací Deníku se na něm účastnice nechovají k Mackové právě korektně.