Žalobce jej vinil z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku. Soudce však konstatoval, že jednání Podvalského znaky uvedeného činu nenaplnilo.

Podle státního zástupce Augustina Hrbotického Podvalský v lednu 2005 vystavil směnku věřiteli Martinu Beníkovi na částku 8,4 milionu korun za firmu Švarc – Podvalský (Š&P), ve které působil jako jednatel. Směnka byla splatná do února 2007. Mezitím, v lednu 2006, se měl Podvalský dohodnout s Beníkem, že firma sumu zaplatí v pěti splátkách, a když se tak nestane, firma Š&P bude muset uhradit pokutu ve výši jeden milion korun plus dalších 0,25 procenta z dlužné částky denně. Dohodu stvrdil Podvalský tak, že za společnost Š&P vystavil ještě bianco směnku, tedy takovou která postrádá vyplněnou částku a datum splatnosti.

Kromě obžalovaného údajně nikdo jiný z firmy o transakci nevěděl. Společnost tedy dluh do doby splatnosti neuhradila, takže najednou začal růst další dluh – pokuta a procenta z prodlení. K loňskému 20. březnu činila penále podle obžaloby celých 7,9 milionu korun.

Podvalského společník Jan Švarc podle žalobce vůbec nevěděl, že firma Š&P má vystavené nějaké směnky. V účetnictví firmy navíc transakce nebyla založena. O dluhu informoval Švarce až exekutor, který kvůli dluhu společnost navštívil. „V květnu 2007 přišel do firmy člověk, který se prokázal jako správce podniku, tak jsem se začal pídit, co celá ta věc znamená. Zjistil jsem, že se jedná o dvě směnky, o kterých jsem nic nevěděl. Ještě do dnešního dne moc nevím. Člověk si to tak skládá,“ řekl na počátku hlavního líčení před soudem Švarc.

Dohodli se i bez soudu

Soud potřeboval rozklíčovat otázku, proč vůbec Podvalský závazek s Martinem Beníkem uzavřel, když ve firmě působil jako jednatel a smlouvou de facto poškodil i sám sebe. Podle Švarce byl závazek doslova lichvářský.

Soudu se ale podařilo prokázat, že Podvalský měl u firmy Š&P pohledávku ve výši 8,4 milionu korun. V průběhu hlavního líčení navíc Podvalský se Švarcem uzavřeli dohodu o vypořádání dluhů vůči společnosti. „Tato dohoda je významným důkazem o tom, že příčinou problému byl konflikt mezi oběma,“ sdělil předseda senátu Milan Štejr s tím, že oba na sebe podali několik trestních oznámení. „Bylo by nelogické, aby Podvalský poškodil společnost, od které chtěl vypořádání,“ doplnil Štejr. Poznamenal, že trestně právní soud by do takové dohody zasahovat neměl.

Pohledávka byla svým způsobem vymazána. Jejím dnešním majitelem je společnost Švarc Group, kterou soud s případnými nároky odkázal na občansko-právní řízení.

Kauzu bude řešit ještě Vrchní soud v Praze. Státní zástupce Augustin Hrbotický se proti verdiktu soudu ještě v jednací síni odvolal.