Počet letošních případů dováženého zboží, v nichž byly ze strany Celního úřadu Cheb zaznamenány obdobné nedostatky, již aktuálně přesáhl celkové hodnoty zaznamenané v loňském roce.

V kontejnerových zásilkách zboží dováženého z Číny zjistili chebští celníci v tomto týdnu ve třech případech více jak 8.300 ks oděvních výrobků (zejm. mikin či teplákových souprav), které byly opatřeny označením zaměnitelným s registrovanými ochrannými známkami „HELLO KITTY, GUCCI“, aj.

Pravděpodobné padělky byly zajištěny. Za účelem uplatnění potřebných opatření k ochraně práv duševního vlastnictví byli kontaktováni držitelé příslušných práv.

Od začátku tohoto roku zjistili příslušníci Celního úřadu Cheb obdobné nesrovnalosti již ve 43 kontejnerech a zajistili zboží se znaky padělků v objemu téměř 355.000 ks či párů podezřelých výrobků. Dosavadní výsledky představují nárůst oproti loňskému roku, kdy bylo celoročně zajištěno obdobné zboží celkem ve 40 případech v celkovém objemu necelých 352.000 ks či párů.