„Policisté z pořádkové, dopravní a cizinecké policie včetně psovoda se služebním psem na vyhledávání omamných a psychotropních látek zkontrolovali celkem přes 300 osob a 130 vozidel,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Krejčí. „V deseti případech uložili blokovou pokutu v dopravě a ve třech případech cizincům za porušení Zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Zastavili také řidiče, jenž je nyní podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.“

Kontroly se uskutečnily v rámci dlouhodobé akce s názvem Toxi prevence. „Cílem opatření jsou systematické kontroly osob, vozidel a objektů nacházejících se na těchto tržnicích s cílem předcházení a odhalování protiprávního jednání souvisejícího s držením či distribucí omamných a psychotropních látek. Dále se policisté během kontrol zaměřují na dopravu a na osoby, zda jsou legálně na území České republiky. U jejich cestovních dokladů také zjišťují pravost či platnost. Policisté při opakovaných kontrolách tržnic zjistili, že cizinci často nemají u sebe potřebné doklady k prokázání totožnosti či řidičské průkazy,“ podotkla mluvčí. „Výkon služby policistů je i nadále rozdělen do dvou úrovní. Předně výkon služby spočívá v každodenní přítomnosti uniformovaných složek Policie ČR na tržnicích v příhraničí Karlovarského kraje a jejich blízkém okolí. V rámci druhé úrovně jsou prováděny preventivní kontroly většího rozsahu. Dále budou také prováděny velké společné kontrolní akce ve spolupráci s dalšími státními subjekty,“ dodala Kateřina Krejčí.

Zdroj: Youtube