Čelní střet tehdy nepřežili Lenka Svědíková a Martin Voborník z Chebu. Révay se tehdy podle policie odmítl podrobit krevní zkoušce poté, co se úspěšně vyhnul i dechové zkoušce. Na rozsudek se však stále ještě nedostalo, slovo teď bude mít opět znalec Petr Ptáček.

Znalec s policistou nesouhlasil

Po přečtení listinných důkazů vystoupil při čtvrtečním líčení jako svědek dopravní policista Miroslav Kolda, který nehodu spolu se svými kolegy vyšetřoval. „Na místě jsem provedl prvotní úkony, zajistil stopy a pořídil fotodokumentaci. Vytvořil jsem náčrtek místa nehody a následně vypracoval protokol o dopravní nehodě,“ řekl policista.

Soudní znalec z oboru dopravy Antonín Žalud, jehož posudek si vyžádala obhajoba, však tvrdil, že některé údaje nesouhlasí. „Pokud vezmu v potaz všechny stopy z dopravní nehody, je v nich rozdíl 1 až 1,5 metru. Mohlo to vzniknout při kreslení plánku o dopravní nehodě,“ sdělil Žalud.

Proti znalcovu tvrzení rázně vystoupil dopravní policista. „Stopy odpovídají skutečnosti, tak jak je to uvedeno v náčrtku,“ dodal Kolda. Přiznal pouze administrativní chybu při přepisování údajů z náčrtku do protokolu o dopravní nehodě.

Přou se o milimetry

Žalud dále tvrdil, že znalecký posudek je hypotéza, co se týče dalších údajů o pohybu vozidel. Popisoval metody, přístroje kterými měřil vzdálenosti i program ve kterém pracuje. Při jeho slovech se ozývaly z řad poškozených slova jako fraška nebo nerozumíme! Znalec také tvrdil, že při střetu s prvním vozidlem Renault jelo BMW po půlící čáře vozovky a při druhém tragickém střetu s Volvem pouhých 24 centimetrů od středu pneumatiky v protisměru.

Při porovnávání obou znaleckých posudků a protokolu dopravního policisty šlo často o milimetry a centimetry. Na to poukázal i státní zástupce, který rychle spočítal, že při stanovení měřítka a případné odchylky jde o 1,3 milimetru, což by podle něj nemělo hrát žádnou roli. Z úst znalce často znělo, že se musí některé věci brát hypoteticky.

K novým závěrům se teď vyjádří znalec Petr Ptáček, který vypracoval předchozí posudek a poté soudce rozhodne co dál.