Soud opět řešil převzetí údajného úplatku. A to i přesto, že v únoru roku 2017 chebský soud všechny obžalované zprostil obžaloby. Tehdejší státní zástupce však proti rozhodnutí chebského soudu podal námitku, a tak celý případ znovu projednal Krajský soud v Plzni. Ten rozhodnutí chebského soudu o zproštění obžaloby zrušil a předal věc k novému projednání. Mimo jiné nařídil chebskému soudu přehrát i odposlechy, které při projednávání případu před dvěma lety nechtěl tehdejší soudce použít.

„Ve všech jednáních v předchozích hlavních řízeních jsme zdůraznili, že zmíněné odposlechy byly pořízeny nezákonně, byly pořízené v jiném trestním řízení a jsou nepřípustné. Nicméně jsme připustili, že jejich přehrání nemá žádný vliv na dokazování jakékoliv naší trestné činnosti, protože nic nedokazují. To znamená, že se jejich přehrávání nebráníme,“ konstatoval radní města Aše Jiří Červenka.

Celá kauza se táhne už osm let. Podle státního zástupce měli oba představitelé města pomoci ašskému kasinu získat nižší cenu za nájem pozemku.

Za to pak měli obdržet úplatek ve výši 200 tisíc korun, který měl sloužit jako sponzorský dar pro cyklistický klub v Lounech, který ho využil k nákupu závodního kola pro syna starosty. Mezi obžalovanými byli také dva představitelé kasina a firmy Development West, která ho provozuje. Všichni obžalovaní od začátku tvrdili, že si nejsou žádného pochybení vědomi a že k uplácení nedošlo.

V odposleších, které Okresní soud v Chebu pouštěl, však včera nezaznělo nic, co by vinu kteréhokoliv z účastníků případu prokazovalo. Naopak si veřejnost i obvinění vyslechli pracovní rozhovor Davida Graubnera a Marka Hikla ze společnosti Development West. Tu státní zástupce zažaloval jako právnickou osobu z uplácení. Právě tato firma měla postavit v Aši zmiňované kasino.

„První část odposlechů, které jsme dnes slyšeli v soudní síni, dokazuje to, co tvrdíme celou dobu, a sice že nejsou ničeho důkazem. Odposlechy jsou podle mého mínění v protokolech zmanipulované tak, aby se daly pro obžalobu použít. Nicméně v protokolech jsou vypsány jiné skutečnosti, než byly slyšet z odposlechů. Je pro mě zdrcující, že na základě takovéto práce se dá vznést obžaloba,“ konstatoval Jiří Červenka.

V odposlechu nebyly označeny žádné pasáže, které by měly vinu starosty, radního anebo jednatelů kasina dokazovat. „Sám jsem byl svědkem toho, že v protokolu bylo zapsáno, že jsem jako starosta volal panu Hiklovi, že se neozval panu Chrobákovi, ale nic takového v odposlechu, který v soudní síni zazněl, nezaznělo. To znamená, že v protokolu je něco jiného, než ve skutečnosti na odposlechu opravdu je,“ divil se starosta města Aše Dalibor Blažek. Další přehrávání odposlechů se uskuteční na konci května.