Podle rozsudku jsou lesy chebským historickým majetkem a může s nimi svobodně nakládat. Soudní tahanice se vlekly léta.

„Po mnoha letech soudních tahanic o tom rozhodly soudy, které měly případ na starost. Všechny daly za pravdu městu. Rozsudek je pravomocný. Případem se ještě zabývá Ústavní soud, právní zástupce podal ústavní stížnost,“ informoval Vlastimil Habětínek, vedoucí majetkoprávního odboru chebské radnice.

Předmětem sporu se staly lesní pozemky o výměře 247 hektarů, které se rozkládají od Svatého Kříže do Německa. Město je už v minulosti označilo jako část historického majetku. Cheb má ve vlastnictví celkem tři tisíce hektarů lesních pozemků, a to jak v České republice, tak v Německu.

„Město Cheb bylo bohaté a jeho zájmem bylo majetek rozšiřovat. Proto ty pozemky v minulosti zakoupilo. Vše lze také nalézt v historických pozemkových knihách,“ poznamenal Habětínek.

Křižovníci nechtěli vrátit majetek přímo po městě. Ale požadovali, aby Cheb musel vrátit lesy státu jako neoprávněně vydaný majetek. Stát by ho posléze v souladu se zákonem o církevních restitucích musel svěřit církevnímu řádu.