Podle mluvčího útvaru Jaroslava Ibeheje je mezi stíhanými i ašský starosta Dalibor Blažek, který si údajně vzal úplatek ve formě sponzorského daru pro sportovní klub, v němž působí jeho syn.

„S obviněním nesouhlasím a od začátku v tom vidím určitý záměr," uvedl Blažek. „Policie v rámci výslechů měla určitým způsobem doložit, že došlo k nějakému úplatku. Ale nevím, zda tuto informaci prokázala, protože vyslechla jen několik lidí. Na druhé straně nepodrobila výslechu vůbec členy rady, kteří rozhodovali tehdy o výši nájmu provozovatele parkoviště, a nevyslechla ani úředníky," podotkl starosta.
Podle něho se jedná o účelovou záležitost, která je hodně zvláštní.

Celá kauza se týká pronájmu parkoviště u Grand kasina na hraničním přechodu. Parkoviště bylo součástí bývalé celnice a majetkem Karlovarského kraje a od roku 2010 bylo opakovaně pronajato společnosti TG, a.s., za částku 80 korun za metr čtvereční. Tato cena byla schválena platnými zásadami zastupitelstva města.

„V roce 2010 si pronajala společnost Development West, a.s., budovu bývalé celnice od Karlovarského kraje a město Aš požádala o pronájem parkoviště, na kterém byla ukončena původní nájemní smlouva. V rámci podnikatelského záměru zde mělo být mimo jiné vybudováno také kasino," vysvětlil starosta Aše Dalibor Blažek.

V roce 2010 platil starý zákon o loteriích a jiných hrách, který nechával na rozhodnutí heren a kasin, kam budou poukazovat povinné odvody na veřejně prospěšné účely.

Přestože byla v této době Aš plná heren, finanční prostředky v rozpočtu města nekončily. Proto rada města rozhodla o pronájmu parkoviště za částku 5 milionů korun s tím, že finanční prostředky půjdou na podporu sportu a kultury.

„Od roku 2011 se změnil zákon o loteriích, kdy mimo jiné umožnil obcím regulovat počty heren a loterijní společnosti musely začít povinně odvádět část výtěžku a správní poplatky do rozpočtu obcí, a navíc byly tyto společnosti poprvé zdaněny. Development West, a.s., na základě této změny odmítl podepsat nájemní smlouvu na 5 milionů korun," informoval starosta Blažek.

Rada města po projednání a zjištění, že částka, kterou z provozu kasina město získá na povinných odvodech, bude minimálně požadovaných 5 milionů, schválila výhodnější nájemní smlouvu za částku v místě a čase obvyklou – poplatnou schváleným zásadám zastupitelstvem města, tedy 80 korun za metr čtvereční, v celkové částce k 5 milionům korun o 542 880 korun ročně.

Střet zájmů vidí vyšetřovatel ve skutečnosti, že Development West sponzorsky na základě uzavřené smlouvy podpořil Sportovní centrum mládeže TJ Stadion Louny, za které závodí a kterého je stále členem syn starosty. Ten měl jako člen širší reprezentace zapůjčené, opět na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce, závodní kolo.

Tak jako všichni ostatní členové Sportovního centra mládeže a tak jak je to běžné v rámci podpory talentované mládeže ve vybraných sportovních centrech. Přestože v celé záležitosti nedošlo k poškození města (naopak město získalo více, než očekávalo), nebyla společnosti Dewelopment West, a.s., vytvořena žádná výhoda, nebylo prokázáno, že by starosta kohokoliv ovlivňoval při projednávání podmínek v čase a místě obvyklých, nebyl porušen zákon o obcích, starosta nezískal žádný prospěch, bylo zahájeno trestní stíhání. Proti tomuto postupu byla advokátní kanceláři podána stížnost, ta však byla zamítnuta jako neopodstatněná.

Krajští radní budou o celé záležitosti jednat v pondělí. Dalibor Blažek je kromě starosty Aše také náměstkem hejtmana pro správu majetku (HNHRM). „Jsem opatrný v závěrech a budu chtít znát stanovisko a verzi Dalibora Blažka. Budeme o tom mluvit i v krajské koalici," uvedl hejtman Martin Havel (ČSSD). Zdrženliví na dotaz, zda by náměstek Blažek do vyřešení kauzy neměl složit funkci náměstka, byli i náměstkové Petr Zahradníček (TOP 09) a Jakub Pánik (ČSSD).