Zkontrolovat bary a hospody v centru města Chebu se rozhodla chebská radnice spolu se strážníky městské policie, státními policisty a příslušníky celní správy. Hlavním účelem celé akce bylo zjistit, jestli hospodští nenalévají mladistvým a zda se v těchto provozovnách neprodávají drogy. Akce byla úspěšná, protože se opravdu podařilo drogy v některých provozovnách zajistit. Podobné akce bude město pořádat i v dalších měsících. Vždy se budou konat namátkově.

„Vytipovali jsme si několik míst, kde by se mohly prodávat drogy a mohlo by se tam nalévat mladistvým. Mimo jiné celní správa kontrolovala to, zda obchodník má v pořádku všechny dokumenty k provozování činnosti,“ sdělil chebský místostarosta Jiří Černý. „Během bezpečnostní akce se podařilo policistům zajistit u některých osob více drogy, než je povoleno, naštěstí se jednalo jen o několik lidí, nebyl to masivní výskyt,“ poznamenal místostarosta. Během objíždění barů a hospod narazili strážníci i na případy nalévání mladistvým a policisté následně mladé osoby převezli domů. „Zjištěné skutečnosti vedení města utvrdilo v tom, že bude muset tyto kontroly dělat častěji, a tyto akce budou do poslední chvíle tajné, aby se o nich nikdo nedozvěděl,“ konstatovala tisková mluvčí Simona Liptáková.

Cheb na kontrolní akci vyrazil poté, co se na radnici obraceli sami občané, kteří si stěžovali, že v určitých lokalitách města a v některých podnicích může k prodeji drog docházet. Stejně tak lidé z města nahlásili i případy, že bylo někde naléváno nezletilým. „Jedním z míst, na které si lidé ve městě stěžují, je například i soukromý objekt v Májové ulici vedle Kalory, kde se scházejí bezdomovci a jiné pochybné osoby, a navíc je v tomto objektu neuvěřitelný nepořádek,“ konstatoval tiskový mluvčí města Tomáš Ivanič. Objekt nechalo město po konzultaci s vlastníkem objektu zabezpečit zámkem. Vymýtit shromažďování bezdomovců je pro město velký problém. Přesouvají se z místa na místo, a pokud sami pomoct nechtějí, město nemá téměř žádné páky, jak je eliminovat. „Existuje možnost, jak zapojit bezdomovce a drogově závislé do běžného života pomocí charitativních organizací, které ve městě jsou, ale ti lidé musejí sami chtít. A to oni nechtějí. I když jim město nabídne pomoc, tito lidé ji odmítnou,“ poznamenal chebský místostarosta Miroslav Plevný.