„Podle prohlídky je dřevo již plesnivé, prolezlé mravenci a zahlodal i zub času. Zadal jsem společnosti Chetes, aby co nejrychleji bylo zábradlí opraveno, nejlépe však s použitím jiného než dřevěného materiálu. Za informace občanům děkuji,“ sdělil starosta Zdeněk Hrkal.