"Většina nakažených byla v nějakém spojení s tržnicí, na které se prodávaly mořské plody a pravděpodobně i maso divokých zvířat. Tato tržnice byla z preventivních důvodů 1. ledna 2020 uzavřena," uvádí v nové studii vědecký pracovník Fakulty tropického zemědělství Jiří Černý.

Podobá se SARS, ale není totožný

Rychle rostoucí počet dalších pacientů ale podle něj brzy začal podezřele připomínat situaci z roku 2003, kdy se ve Východní Asii objevil koronavirus způsobující SARS (z anglického Severe acute respiratory syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom). Ten tehdy přerostl ve světovou pandemii a před vymýcením po sobě zanechal na 800 mrtvých.

V případě současné nemoci se podařilo rychle prokázat, že sice nejde o tentýž koronavirus, ale na vážnosti situace to nic nemění, protože nový virus (v současnosti označovaný jako 2019-nCoV) je s ním příbuzný, a navíc se také rychle rozmáhá - začátkem roku se rozšířil i do Thajska, Japonska a Jižní Koreje.

"Před několika málo dny (17. ledna 2020) byla konečně zveřejněna i předběžná sekvence viru. To je významný krok v boji s touto nákazou, protože umožní lékařským výzkumníkům vyvinout metody na jeho přesnou diagnózu. Porovnáním sekvence viru se sekvencemi ostatních příbuzných virů pak můžeme porozumět i tomu, kdy a jak se tento nový smrtící virus vyvinul," uvádí Černý.

Přenášejí ho netopýři, ale na lidi spíš cibetky

Studie, na níž spolupracoval se svým fakultním týmem, ukazuje, že 2019-nCoV se vyvinul z východoasijských netopýřích koronavirů pouze vzdáleně příbuzných těm, které daly vzniknout pandemii SARS.

"Přenašečem těchto virů je netopýr Rhinolophus sinicus, jehož severní hranice výskytu se nachází právě ve Wu-chanu. Jestli došlo přímo k přenosu z těchto netopýrů na člověka, není zatím jasné, ale pravděpodobně i zde mohl hrát roli nějaký přenašeč, jakým byly v případě SARS cibetky. Na zjištění dispozic, které mohly stát za jeho přenosem na lidi, ještě pracujeme, ale z předběžných výsledků můžeme říci, že i v tomto případě mohly viry na člověka přeskočit z cibetek," popisuje Černý. 

Nový virus je totiž podle něj adaptován na infekci, která se u cibetek vyskytuje, podobně jako tomu bylo v případě viru SARS. 

Podle Fakulty tropického zemědělství by mělo toto zjištění pomoci jednak zabránit natolik masivnímu šíření viru, jakým byla pandemie SARS, jednak do budoucna umožnit lépe monitorovat viry, u nichž hrozí přenos na člověka.