Hamáček poděkoval pracovníkům v první linii a také těm občanům, kteří dodržují vládní opatření. Situace díky tomu podle ministra vnitra vypadá lépe. „To ale neznamená, že můžeme začít uvolňovat opatření. Nicméně se zdá, že se křivka otáčí, jakkoliv jsou tu stále velmi vysoká čísla,“ uvedl ministr.

Krizový štáb v době Hamáčkovy pracovní neschopnosti zajišťoval především lůžkové kapacity v podobě polní nemocnice a záložních lůžek. „V lázeňských zařízeních je připraveno několik tisíc lůžek,“ uvedl ministr.

Zabýval se také pomocí ze zahraničí. „Postupně materiál přichází, jedná se většinou o ventilátory ze zásob NATO, Německa, Rakouska či Maďarska. Aktuálně ještě jednáme s Nizozemskem,“ uvedl. Schválení provozu těchto přístrojů na území ČR má na starost Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zároveň podle Hamáčka stát pracuje na nákupu dalších ventilátorů. Přístroje budou dále distribuovány podle rozdělovníku, který připravilo ministerstvo zdravotnictví.

Do Česka v minulých dnech dorazila také personální pomoc ze zahraničí.

Česká republika poskytuje také pomoc ostatním zemím. Pro Francii vláda uvolnila milion kusů vyšetřovacích rukavic. „Současně řešíme otázku zajištění ochranných prostředků. Ukázalo se, že stoupá celosvětová poptávka právě po těchto rukavicích a zdroje začínají být omezené, proto jsme na vládě odsouhlasili navýšení zásob rukavic ve státních hmotných rezervách, takže ta by měla být dostatečná,“ doplnil Hamáček.

Nouzový stav

K prodloužení nouzového stavu šéf krizového štábu uvedl, že slouží především k tomu, aby vláda mohla rychle reagovat na vývoj epidemiologické situace. „Potřebujeme oprávnění z krizového zákona, ať už jde o ukládání pracovní povinnosti, povolávání mediků či uzavírání provozoven. Přijde mi logické, že vláda požádá o prodloužení. Pokud by k němu z nějakého důvodu, opatření by ze dne na den padla a bylo by pravděpodobné, že bychom se vrátili k exponenciálnímu růstu epidemie,“ varoval.

Hamáček také požádal ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby doplnil tabulku se stupni jednotlivých opatření o informaci, zda je k jejich přijetí nutný nouzový stav. „Budeme tak moci predikovat kdy nouzový stav skončí a i veřejnost bude mít jasné informace,“ dodal.

Prioritou je podle Hamáčka obnovení provozu škol, je však podle něj nutné zvážit míru rizika. „Školy jsme uzavřeli, protože tam docházelo k masivnímu šíření nákazy. Budeme o tom jednat a jakmile to bude možné, minimálně první a druhé třídy by se vrátily,“ informoval.