„Vzhledem k možnému vysokému počtu nařizovaných izolací a karanténních opatření, jenž může dosahovat až desítek tisíc případů denně, je naprosto nemyslitelné, aby karanténní opatření a izolace byly nařizovány ve správním řízení vedeném podle zákona o ochraně veřejného zdraví a správního řádu. Je totiž evidentní, že žádný správní orgán není schopen takové množství rozhodnutí vydat,“ vysvětlilo ministerstvo.

Vyhláška se zabývá tím, jaké konkrétní údaje bude muset telefonát, e-mail nebo SMS obsahovat. Takže třeba na displeji mobilu člověka, kterého hygienici pošlou do karantény nebo do izolace, se objeví jeho jméno, rodné číslo, z něhož budou uvedena jen dvě čísla za lomítkem, nebo kdo karanténu nebo izolaci nařizuje. Stejně tak dobu, jak dlouho bude trvat. Zároveň bude obsahovat kód, podle něhož bude možné na stránkách ministerstva zdravotnictví nařízení ověřit. Podobné údaje bude obsahovat i zpráva, kterou by hygienici odeslali e-mailem. Obdobně budou hygienici postupovat v případě telefonátu, během něhož budou muset člověku oznámit, že je telefonát nahrávaný.

Testování na koronavirus
Nová varianta omikronu BA.2: Projevuje se jako angína či zánět dutin

Opatření se ne vždy setkalo s pochopením, protože podle některých se jedná o zásah do osobní svobody jednotlivce. „Bude zajímavé sledovat, jak to bude fungovat. Rozesílání oznámení o karanténě e-mailem a SMS je problematické, protože se jedná ze své povahy o jednostrannou komunikaci. Když lidé nebudou karanténu dodržovat, bude velmi složité dokazovat, že lidé oznámení četli. Někteří lidé mohou navštěvovat svůj e-mail třeba jednou za měsíc. Mohou mít více e-mailových adres, přičemž některé nemusejí používat příliš často. Jiní mají několik telefonů a některý z nich, na který by přišla textová zpráva, také nemusejí používat,“ uvedl například advokát Ondřej Dostál.

Nepříliš ideální řešení?

Rovněž analytik Daniel Netrval z organizace Rekonstrukce státu nepovažuje nařizování karantény nebo izolace pomocí elektronické komunikace za ideální řešení. „Ale realisticky vzato nelze po hygienických stanicích vyžadovat, aby zasílaly denně tisíce doporučených dopisů se správním rozhodnutím o nařízené izolaci či karanténě. Je to tedy maximum možného, čeho lze v současné situaci dosáhnout,“ myslí si Netrval.

Horské lázně Karlova Studánka lákají pacienty heslem Naber sílu po Covidu! Podívejte se, co klientům ozdravný pobyt nabízí.
Poslední šance na levnější lázně. Poukazy zatím využily tisíce lidí

Podle navrhované vyhlášky budou mít lidé také možnost požádat o prošetření důvodnosti nařízení karantény. „Je důležité, aby to nezůstalo jen na papíře, ale skutečně se těmito žádostmi někdo zabýval,“ doplnil Netrval.

Novelu pandemického zákona, v níž se objevila možnost nařízení karantény i pomocí SMS nebo e-mailem, poslanci schválili začátkem února a jednali o něm 37 hodin. Účinnost protikoronavirových opatření v zákoně skončí na konci listopadu. S nimi by měla skončit i platnost prováděcí vyhlášky. „Pokud to začne platit, v lepším případě se nestane nic. V horším případě začnou lidé, kteří dostali oznámení třeba přes SMS, nařízení obcházet,“ dodal advokát Dostál

Co bude obsahovat SMS o karanténě

- Jméno a příjmení osoby, které se izolace nebo karanténa ukládá.
- Rodné číslo osoby, které se izolace ukládá, přičemž z něj mohou být uvedeny pouze dvě náhodně vybrané číslice za lomítkem.
- Identifikaci orgánu ochrany veřejného zdraví, který izolaci nebo karanténu nařizuje.
- Počátek a konec izolace nebo karantény.
- Mobilní číslo, ze kterého je krátká textová zpráva odesílána.
- Unikátní kód pro ověření, že izolace nebo karanténa byly nařízeny orgánem ochrany veřejného zdraví, a informaci o tom, že lze tento kód ověřit na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví.
- Poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karantény.