Předchozí
1 z 6
Další

K hornictví má blízko už od mládí. Absolvoval totiž Střední průmyslovou školu Příbram, a to obor hornictví a hornická geologie. Od roku 2015 pracuji ve firme Bergsicherung Sachsen GmbH v Saském Schneebergu jako vedoucí projektů, jinými slovy jako vrchní štajgr. Vedle toho zastává funkci závodního na návštěvnickém dole Mauritius. “Znamená to, že odborně dbám nad provozem dolu,” říká na úvod Nesrsta.

Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Zdroj: Deník/ Redakce

Spolek přátel dolu svatý Mauritius jsme zakládali v roce 2012 s cílem připomenutí a obnovy hornických tradic v centrální části Krušných hor, zejména pak v Abertamech a Hřebečné. Bezprostředním impulsem pro založení spolku byla snaha o zpřístupnění dolu Mauritius pro širokou veřejnost, jako i propagace či ochrana památek po staletí trvající těžbě nerostných surovin v Krušných horách.

Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Zdroj: Deník/ Redakce

Prakticky všichni členové spolku se již mnoho let před jeho založením intenzívně zabývali průzkumem, dokumentací či propagací pohnuté historie našeho kraje, a tak bylo založení organizované podoby spolku již jen logickým vyústěním snahy jednotlivých našich členů.

Před téměř 10 lety, když jsme spolek zakládali, nepatřily ještě Krušné hory k turisticky vyhledávaným cílům jako dnes, a jejich krása byla spíše tipem pro znalce tajuplné krásy. Zejména pak četné pozůstatky zašlé hornické slávy znal jen vybraný okruh zasvěcenců.

Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Zdroj: Deník/ Redakce

Dnes je situace zásadně odlišná, a k tomu zásadním dílem přispěli jednotliví členové spolku, jako i spolek sám. Vybrané lokality horského hřebene, včetně Abertam a Hřebečné, jsou součástí světového dědictví UNESCO. Důl Mauritius je otevřen pro veřejnost a v sezóně proudí po našich stezkách tisíce turistů. Rovněž prvotní nadšení plynoucí z někdy až naivních představ o fungování sdružení čítající průběžně okolo 20 členů časem opadlo a změnilo se v pravou lásku. Lásku členů ke spolku, který je jednotný v mnohosti. Vždyť je zřejmé, že ne všichni mají vždy čas se účastnit brigády či mají vždy chuť se připojit k hornickému průvodu. Situace okolo návštěvnického dolu Mauritius prošla zásadní proměnou. Ten kdo ale někdy zakusil krásu podzemí, ticho kapající vody ze skalních stěn či temnotu opuštěných chodeb, které mlčíce zachovávají tajemství předchozích generací našich předchůdců, ten nikdy neopustí to, co mu bylo svěřeno k opatrování.

Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Zdroj: Deník/ Redakce

Takovým svěřeným klenotem je i důl Mauritius, klenot evropského hornictví, jeden z nejdůležitějších světových dolů na cín své doby. Jeho návštěva patří k vrcholným životním zážitkům, které v návštěvníkovu mysl vtiskne nejen dobývková komora obřích rozměrů či hlubiny svislé šachty Mauritius, přes kterou se vstupuje do podzemí, ale i tisíce a miliony ručních záseků kladívkem, které daly vzniknout tomuto chrámu lidské práce.

Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Hornictví vždy patřilo ke Krušným horám. Od roku 2012 tu funguje i Spolek přátel dolu svatý Mauritius.Zdroj: Deník/ Redakce

Hornické práce odvedené v Krušných horách předky českými i německými, kteří se nesmazatelně a navždy zapsali do krajiny naší domoviny, krajiny Krušných hor. (leč)

Cílem spolku do budoucna by mělo nepochybně být pomoci ke skloubení jednotlivých, mnohdy naprosto protichůdných zájmů, nejen jednotlivých členů spolku, ale i jednotlivých částí naší společnosti, a jako náš sen bych vyjádřil naději, že se nám tohoto cíle podaří společným úsilím dosáhnout.